In dezbaterea Senatului a intrat proiectul de lege pentru acordarea, pana la 31 decembrie 2028, a unor facilitati fiscale pentru conducatorii auto care si desfasoara activitatea in transporturile de calatori si transportul de marfa.

Propunerea legislativa, initiata de doi senatori PSD, modifica o serie de prevederi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Astfel, dupa  punctul 5 al articolului  60, care prevede scutirile pentru impozitul pe venit, se introduce un nou punct, punctul 51, care introduce o noua categorie de contribuabili:
- persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a legii si data de 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) angajatorii  desfasoara  activitati  in domeniile transport  de calatori sau transport  de marfa care cuprind:
(i) activitatea de transport persoane definita de unnatoarele coduri CAEN:
- 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori;
- 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
(ii) activitatea de transport marfa, definita de urmatorul cod CAEN:
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri

b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala, calculata cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea;
 
c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea, sunt cuprinse intre 3.000 si 30.000 lei lunar inclusiv si sunt realizate in baza contractului individual de munca;

d) scutirea se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii, prevazut la art. 147 alin . (17), iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii.

e) mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevazut la lit. b), in vederea aplicarii facilitatii fiscale, se va stabili prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, care se va publica pe site-ul institutiei.    .

f) sunt angajate in functia de conducator auto sau vatman, conform contractului individual de munca.

Totodata, se introduc si o serie de prevederi speciale pentru domeniile transport de calatori si transport de marfa:

(1) In perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a legii si data de 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in domeniile transport de calatori sau transport  de marfa  si care se incadreaza  in conditiile prevazute la art. 60 pct. 51, cota contributiei de asigurari sociale prevazuta la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) care datoreaza contributia la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411 /2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de la plata acestei contributii in limita cotei prevazute la alin. (1).

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrul ui finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului transporturilor, prevazut la art. 147 alin. (17).

Potrivit proiectului, la categoriile exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se adauga si persoanele  fizice care desfasoara  activitati in domeniile transport de persoane sau transport de marfa si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 51 in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a legii si data de 31 decembrie 2028 inclusiv. 

Initiativa legislativa mai stabileste ca soferii din transporturile de marfuri si calatori sunt asigurati, in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a legii si data de 31 decembrie 2028 inclusiv, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate fara plata contributiei.

Totodata, in aceeasi perioada, conducatorii auto ar beneficia si de drepturile acordate din sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale, sistemul asigurarilor pentru somaj, conform legislatiei in vigoare, inclusiv de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, fara plata de catre angajatori a contributiei asiguratorii pentru munca prevazuta de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Tot potrivit initiativei legislative, in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a acestei legi si data de 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru angajatii in functia de conducator auto care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 51, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora.