În data de 07.10.2020 a intrat în vigoare Norma "Garanţii EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19", publicată în Monitorul Oficial al României nr. 910/07.10.2020 (denumita in continuare „Norma” sau „schema de ajutor”). În cadrul schemei de ajutor, EximBank acordă solicitanților – IMM-uri cu cifra de afaceri peste 20 milioane lei, dar și companii mari, în numele şi în contul statului, facilități pentru credite pentru investiţii şi/sau pentru susţinerea activităţii curente (capital de lucru). Mai jos, vă prezentăm ideile principale ale schemei de ajutor.

Cine poate aplica: 

 1. companii mari;
 2. întreprinderile mici și mijlocii cu cifra de afaceri peste 20 milioane lei (in 2019).

Ce se poate obține:

 1. FINANTARE – sub formă de credit comercial, acordat direct de catre EximBank (denumit in continuare „credit acordat”)

Tipuri de credit comercial:

 1. Credit pentru investiții
 • poate fi folosit pentru achiziţie de echipamente, efectuare lucrări de construcţii-montaj, achiziție de terenuri şi achiziţie sau/şi construirea de clădiri, unităţi de producţie/servicii, dezvoltarea şi modernizarea construcţiilor existente, achiziție de licenţe, brevete, programe informatice.
 • Eximbank poate solicita o contribuție proprie a beneficiarului de minim 10% din costul total al proiectului.

 

 1. Credit pentru capital de lucru
 • poate fi folosit pentru achiziţionarea de materii prime, materiale pentru aprovizionare, producţie, desfacere, precum și pentru alte cheltuieli ale activităţii curente, inclusiv plata datoriilor restante la bugetul de stat.

Pentru creditul acordat, indiferent daca este pentru investiții sau pentru capital de lucru, spre deosebire de programul IMM Invest, veți datora o dobândă (într-un cuantum calculate conform normelor EximBank) și veți avea obligația să prezentați băncii garanții colaterale (egale cu valoarea creditului).

 1. GARANȚII – pentru credite noi sau deja existente, acordate de alte bănci  (denumite in continuare „credit garantat”)
 1. Pentru credite noi – garanția oferită de EximBank este de maxim 90% din valoarea creditului;
 2. Pentru credite existente, aflate în derulare – garanția oferită de EximBank este de maxim 50% din valoarea creditului.

Garanțiile pentru credite în derulare se acordă pentru suplimentarea colateralelor existente, în cazurile precum: banca finanțatoare modifică condițiile inițiale de acordare a creditului (majorarea valorii, prelungirea maturității etc.), deprecierea colateralelor existente determină banca finanțatoare să revizuiască condițiile de acordare a creditului.

Valoarea maxima a creditului acordat de Eximbank (lit a) de mai sus) sau a creditului garantat (litera b) de mai sus) poate fi:

 1. fie dublul cheltuielilor cu salariile din anul 2019 sau ultimul an disponibil (inclusiv taxe);
 2. fie 25% din totalul cifrei de afaceri din anul 2019;
 3. fie, in situatii exceptionale, necesarul estimat de lichiditati pentru 12 luni in cazul companiilor mari / 18 luni in cazul IMM-urilor (suma este lasată la aprecierea EximBank).

Creditul (acordat/garantat) nu poate fi folosit pentru refinanțare și nici pentru plata dividendelor sau pentru rambursări de împrumuturi acordate de asociaţi/acţionari.

Analiza solicitărilor de finanțare se va realiza în mod personalizat, conform normelor de creditare ale EximBank.

Condițiile specifice de acordare, derulare și executare a creditului vor fi stabilite în concret, prin contractul de credit încheiat între dvs. și Eximbank.

Până când se poate aplica: cererile se depun la EximBank până la 30.11.2020.

Condiții pe care trebuie să le îndepliniți pentru acest program (atat pentru finantare, cat si pentru garantii):

 1. să nu vă aflați în dificultate economică la 31.12.2019 (spre exemplu, când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate sau atunci când ați primit ajutor pentru salvare şi nu a fost rambursat încă împrumutul samd);  
 2. să nu aveți decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau deciziile emise au fost executate;
 3. să nu vă aflați in executare silita, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala;
 4. să nu existe formulate în prezent împotriva dvs. cereri de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolventa;
 5. să nu inregistrați restante la bugetul general consolidat al statului ne-reglementate;
 6. să nu vă aflați în litigiu cu EximBank sau cu Ministerul Finantelor Publice*.
 7. să nu figurați in CIP cu incidente majore (cecuri si bilete la ordin) in ultimele 12 luni (fac excepție incidentele apărute dupa 16.03.2020, ca urmare a pandemiei COVID-19).

Pe scurt, comparativ cu IMM Invest, acest program destinat companiilor mari are următoarele caracteristici:

 1. Se datorează dobânda pentru finanțare (la IMM Invest era subventionată dobânda până la 31.12.2020 sau pe durata de 8 luni)
 2. Nu se garantează creditele acordate direct de Eximbank (ceea ce înseamnă că solicitantul trebuie să aducă garanții)
 3. La creditele noi obținute de la alte bînci nu este subvenționată dobânda, se oferă numai garanții (90% din valoarea creditului)
 4. Acest program nu spune nimic de subvenționarea de catre stat a comisionelor (dacă / cât sunt aceste comisioane stabilește Eximbank)
 5. Elementul de noutate față de IMM Invest este că Eximbank acordă garanții (maxim 50%) și pentru credite existente – acolo unde banca finanțatoare cere acum garanții colaterale pentru un credit anterior contractat.

SURSA:

 

Dan Paulopol-Necula
Managing Partner
dan.paulopol@paulopol.ro
16 Splaiul Unirii, 4th floor, room 402
Bucharest 4, RO - 040035
Romania
Fax: (004) 021 387 34 78
Cell: (+40) 720 722 582 
www.paulopol.ro