Guvernul a aprobat normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor si IMM Leasing, precum si Schema de minimis aferenta Programului IMM Leasing, pentru asigurarea resurselor financiare necesare intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor afiliate, depasirea crizei generate de actualul context economic, mentinerea locurilor de munca si asigurarea continuitatii activitatii.

In ceea priveste Programul IMM Invest, a fost eliminata principala constrangere a beneficiarilor in accesarea creditelor, si anume lipsa garantiilor si crearea necesarului de lichiditate financiara. Plafonul de garantare pentru acest program, aferent anului 2021, este de 15 mld. lei, din care pentru Subprogramul AGRO IMM Invest plafonul este de 1 mld. lei.

In cazul Programului IMM Factor, se pot accesa granturi in limita cumulului rezultat din valoarea integrala a comisionului de risc si a celui de administrare şi din valoarea rezultata prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobanzilor, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 800.000 euro per intreprindere.

Plafonul total al garantiilor pentru anul 2021 este de 1 mld. lei, iar normele metodologice aprobate stabilesc costul total al finantarilor acordate in cadrul Programului, compuse din:
a) rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa de 2,5 % pe an. Aceasta marja include dobanda, comisionul de factoring, precum si orice alt comision perceput de finantator;
b) un alt cost il reprezinta comisionul de risc – comisionul datorat Ministerului Finantelor de catre beneficiarul Programului;
c) comisionul de administrare – comisionul datorat FNGCIMM de catre beneficiarul Programului pentru intreaga perioada de valabilitate a garantiei.

De asemenea, sunt reglementate activitatile desfasurate de catre beneficiari care nu pot fi garantate in cadrul Programului.

Pentru Programul IMM Leasing de echipamente si utilaje s-a aprobat un plafon al garanţiilor care pot fi emise in anul 2021 in valoare de 2 miliarde lei, respectiv echivalentul subvenţiei brute al ajutorului sub forma de garanţii aferent acestui plafon, in valoare de 50,9 milioane lei.

Ministerul Finantelor subventioneaza dobanzile aferente finantarilor de tip leasing financiar in procent de pana la 50% , pe o perioada de 8 luni de la data acordarii finantarii, comisionul de administrare şi comisionul de risc in procent de 100% (costuri de garantare - finantare) in cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociata acestui program.

Ministerul Finantelor reglementeaza prin Normele de aplicare excluderea din marja (3,5%) a dobanzii aplicate pentru prefinantare, avand in vedere faptul ca avansul nu este parte componenta a finantarii garantate de stat si prelungeste valabilitatea schemei de ajutor de minimis pentru angajamentele legale incheiate pana la 31 decembrie 2021 si pana la 31 octombrie 2022 perioada pana la care se pot face plati in cadrul acestei scheme.

Este creata posibilitatea inscrierii in program si a altor finantatori, prin mentinerea si pentru acest an a alocarii pro-rata de catre FNGCIMM a plafonului de garantare finantatorilor participanti in Program, in baza solicitarilor formulate de catre acestia.