Guvernul a modificat si completat HG nr. 282/2020 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM Invest Romania, astfel incat toti solicitantii sa beneficieze de aceeasi perioada de dobanda subventionata, respectiv opt luni de la data aprobarii creditului.

“In cazul programului IMM Invest Romania, acesta este in derulare in acest moment, cu un numar de peste 16.000 de credite aprobate pentru intreprinderi mici si mijlocii, iar valoarea finantarilor depaseste deja 1% din PIB, respectiv peste 12 miliarde de lei. Dupa notificarea Comisiei Europene si modificarea programului, astfel incat toti solicitantii sa beneficieze de aceeasi perioada de dobanda subventionata, respectiv opt luni de la data aprobarii creditului, astazi (joi n.r.) au fost adoptate normele metodologice pentru implementarea acestor modificari in cadrul programului IMM Invest Romania”, a declarat Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului.

Principalele modificari ale normelor metodologice se refera la :

- modificarea perioadei de subventionare a dobanzii pentru o perioada fixa de 8 luni astfel incat si IMM-urile ce au accesat Programul intr-o etapa anterioara sa beneficieze de aceleasi avantaje ca si cele acceptate ulterior in Program, precum si necesitatea reglementarii prin act aditional la Acordul de Finantare a acestor modificari.

- introducerea unor reglementari care detaliaza modul in care microintreprinderile si intreprinderile mici pot opta pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru cu valori de pana la 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, sau pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru in valoare de maximum 5.000.000 lei, cu posibilitatea cumulului cu creditele de investitii pana la limita plafonului de 10.000.000 lei, cu mentiunea ca orice majorare/suplimentare a finantarii/garantiei in aceste conditii se considera o noua acordare.

corelarea la nivelul normelor de aplicare a eliminarii dispozitiilor care instituiau obligativitatea beneficiarilor de a accesa o singura data in aplicatia electronica aferenta Programului ca urmare a crearii in legislatia primara a posibilitatii de a solicita mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru.

- acomodarea la nivelul normelor a dispozitiilor din OUG nr.143/2020 care au modificat valabilitatea schemei de ajutor de stat in sensul in care perioada de selectie a beneficiarilor si de emitere a scrisorilor de garantie/acorduri de finantare va fi pana la 31 decembrie 2020, iar perioada in care se poate efectua plata grantului va fi cuprinsa intre data operationalizarii programului si data de 31 octombrie 2021, inclusiv.

- introducerea la nivelul normelor a unor precizari care organizeaza aplicarea normei primare referitoare la instituirea ipoteciile legale in cazul in care prin program se finanteaza o investitie imobiliara, iar terenul pe care se construieste activul finantat prin creditul garantat in cadrul programului se afla in proprietatea beneficiarului. in aceasta situatie, pentru a se asigura posibilitatea efectiva de recuperare a valorii de executare a garantiilor prin executare silita imobiliara, in baza contractului de garantare se va institui ipoteca legala asupra terenului si constructiei viitoare, finantate prin program, dupa ce, in prealabil, a fost notata autorizatia de construire in cartea funciara a terenului, valabila pana la indeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fata de finantator, urmand ca ipoteca legala de rang I sa se extinda asupra constructiei finalizate. De asemenea, in situatia primirii de catre institutia de credit a respingerii cererii de plata de catre FNGCIMM se reglementeaza posibilitatea radierii din cartea funciara a ipotecii legale constituite in favoarea statului roman, concomitent cu inscrierea ipotecii legale in favoarea institutiei de credit.

- pentru evitarea paralelismelor legislative, se propune eliminarea dispozitiei referitoare la plafonul total al garantiilor care pot fi emise in anul 2020 in cadrul programului, in conditiile aprobarii acestuia prin OUG nr.143/2020.

- pentru facilitarea digitalizarii fluxului de acordare a garantiilor in cadrul programului, se propune introducerea unor dispozitii potrivit carora documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fisier pdf cu .xml atasat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta. Prin adoptarea modificarilor propuse se urmareste fluidizarea procesului de analiza in vederea acordarii garantiilor in cadrul Programului IMM INVEST, precum si pentru reducerea timpului de stationare a documentatiilor de garantare.

- pentru a asigura o monitorizare eficienta a destinatiei creditului, sunt necesare unele clarificari privind efectuarea de trageri din linia de credit pentru finantarea cheltuielilor aferente capitalului de lucru necesar in vederea desfasurarii activitatii, fara a depasi valoarea liniei de credit aprobate si cu autorizarea de catre institutia de credit a tragerilor din plafon aferente primei utilizari, tinand cont de caracteristicile liniilor de credit (plafon de tip revolving), care au de cele mai multe ori si instrumente de plata de tip card atasate.

- clarificarea unor aspecte izvorate din practica referitoare la incheierea politelor de asigurare, in special cu privire la asigurarea bunurilor viitoare (neintrate in proprietatea beneficiarului/nelivrate la acordarea efectiva a finantarii garantate), prin introducerea unor dispozitii legale conform carora
institutia de credit are obligatia de a solicita beneficiarului finantarii garantate, asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finantate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toata durata finantarii garantate, la valoarea acceptata de o societate de asigurare, dar nu mai putin decat valoarea de piata comunicata de institutia de credit prin solicitarea de garantare. in caz de nerespectare de catre beneficiar a obligatiei de asigurare a bunului, Finantatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie si sa recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar in acest scop va avea dreptul de debitare directa a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finantator in baza unei conventii incheiate intre beneficiar si finantator.