Odata cu intrarea in vigoare a Legii privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale, votata recent de Camera Deputatilor ca for decizional, conducatorii auto vor putea sa achite amenzile contraventionale primite, in cuantum de jumatate din minimul amenzii, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal.

Pana acum termenul de plata pentru jumatate din minimul amenzii era de numai 48 de ore. 

Astfel, noua lege modifica Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, alinietul (1) al articolului 16 avand urmatorul cuprins:

"Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul si codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea imprejurarilor care pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ; termenul de exercitare a caii de atac si instanta la care se depune plangerea.” 

Totodata, prin noua Lege privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale se va simplifica si plata acestora, prin infiintarea unui cont unic de plata deschis la Trezoreria Statului, destinat exclusiv incasarii lor. Astfel, achitarea amenzilor contraventionale se va putea face la orice unitate a Trezoreriei, indiferent de domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice.

Pe de alta parte, "lipsa mentiunilor privind numele si prenumele agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod iar, in cazul persoanei juridice, lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu, de catre instanta de judecata".

Prin lege, se instituie si titlul de creanta electronic, care va cuprinde setul de date preluate din procesul-verbal de contraventie inmanat sau comunicat conducatorului auto, ce vor fi introduse in sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanta electronic. 

Legea va intra in vigoare dupa ce va fi promulgata de presedintele Klaus Iohannis.