Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) va achizitiona un numar de 47 de autospeciale pentru activitatea de monitorizare si control, inclusiv servicii de integrare. Valoarea contractului depaseste 5 milioane de lei.

Potrivit anuntului de participare la licitatie, fiecare autospeciala trebuie formata din:
I. Autovehicul N1 cu pachet de circulatie pe drumuri grele;
II. Statie de lucru IT;
III. Software pentru sistemul de operare;
IV. Sistem de alimentare cu energie electrica;
V. Un rack cu scopul de a integra statia de lucru si 2 analizoare de retele radio TSMW puse la dispozitie de catre ANCOM.
VI. Servicii de integrare. Se vor integra sistemul de alimentare cu energie electrica, statia de lucru IT, rack-ul si componentele puse la dispozitie de beneficiar (sistem de antene si doua analizoare TSMW).

Pe de alta parte, autovehicul din categoria N1 trebuie sa dispuna de minimum urmatoarele caracteristici:
1. Sa fie dotat cu tractiune integrala 4x4 si care sa dispuna de capabilitati/dispozitive care sa permita desfasurarea de activitati/accesul in conditii de siguranta in zone dificile (localitati izolate, drumuri greu accesibile), in conditii dificile de timp/stare a vremii;
2. Sa ofere spatiu necesar in porbagaj pentru integrarea rack-ului cu echipamente, pentru transportul altor echipamente necesare in depistarea surselor de interferenta sau in desfasurarea actiunilor specifice de control, precum si pentru transportul bagajelor personalului implicat in masuratori (minimum trei persoane);
3. Sa permita adaptarea sistemului electric pentru alimentarea corespunzatoare a echipamentelor din autovehicul.

Valoarea estimata fara TVA a contractului este de 5.232.651 lei, iar durata acestuia, de 160 de zile.

In criteriul de atribuire, pretul are o pondere de 75%, perioada de garantie pentru vehicul, de 15%, iar perioada de garantie pentru echipamente, de 10%.

Garantia de participare este de 52.326 lei, iar garantia de buna executie are un cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA. 

”Avand in vedere ca la data initierii prezentei proceduri de atribuire nu este aprobat bugetul anual de venituri si cheltuieli al autoritatii contractante pentru anul 2021, contractul de achizitie publica va putea fi incheiat in masura aprobarii acestuia, in cursul anului 2021”, a precizat ANCOM.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor este data de 28 aprilie 2021.