Parlamentul European a adoptat programul imbunatatit „Mecanismul pentru interconectarea Europei” si a acordat noi fonduri pentru proiecte privind transporturile, energia si sectorul digital in perioada 2021-2027.

Programul imbunatatit „Mecanismul pentru interconectarea Europei” (MIE), stabilit de comun acord de Parlament si Consiliu in luna martie, are un buget de 30 de miliarde euro pentru perioada 2021-2027. El va finanta proiecte privind transporturile, energia si sectorul digital cu valoare adaugata pentru Uniunea Europeana. 

MIE va garanta finalizarea la timp, pana in 2030, a unor proiecte transeuropene esentiale, precum Rail Baltica, infrastructura de alimentare cu combustibili alternativi si introducerea retelelor 5G pe axe de transport importante.

Eurodeputatii au reusit sa aloce 60% din fondurile MIE pentru proiecte care contribuie la indeplinirea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene. 15% din fondurile alocate pilonului energetic vor fi directionate catre proiecte transfrontaliere privind energia din surse regenerabile.

Proiectele de generatie viitoare

MIE are o structura bazata pe trei piloni. Aproximativ 23 de miliarde euroo vor fi alocate proiectelor de transport, 5 miliarde euro proiectelor din domeniul energiei si 2 miliarde euro proiectelor vizand sectorul digital. Circa 10 miliarde euro alocate proiectelor de transport transfrontaliere vor proveni din Fondul de coeziune si vor sprijini tarile din Uniune sa finalizeze conexiunile de transport despre care s-a stabilit anterior ca lipsesc. O suma de 1,4 miliarde euro va contribui la finalizarea accelerata a unor proiecte feroviare transfrontaliere majore care lipsesc. Proiectele beneficiare vor fi selectate de Comisie in conditii concurentiale.

In sectorul digital, MIE va sustine dezvoltarea unor proiecte de interes comun. Printre acestea se numara retele digitale sigure si securizate de foarte mare capacitate si sisteme 5G, precum si digitalizarea retelelor de transport si de energie.

Programul va avea ca scop si sa creasca nivelul de interoperabilitate al retelelor energetice si sa se asigure ca proiectele finantate respecta planurile privind clima si energia de la nivel national si de la nivelul Uniunii europene.

Accelerarea proiectelor de transport

Parlamentul a aprobat si o serie de norme noi privind Reteaua Transeuropeana de Transport (TEN-T), agreate cu Consiliul. Acestea simplifica procedurile de acordare a autorizatiilor pentru proiecte legate de TEN-T, pentru a facilita finalizarea lor. Statele membre vor trebui sa stabileasca un punct de contact pentru promotorul fiecarui proiect si sa se asigure ca obtinerea unei autorizatii de demarare a unui proiect nu dureaza mai mult de patru ani.

„Mecanismul pentru interconectarea Europei va moderniza conexiunile de transport in intreaga UE. Acesta va ajuta Europa sa faca fata provocarilor legate de decarbonizare din acest sector si va contribui in special la transformarea in realitate a sloganului „trecerii la transportul feroviar”. Completarea legaturilor lipsa va incuraja, de asemenea, circulatia persoanelor si a marfurilor.”, a afirmat Raportorul din partea Comisiei pentru transport si turism, Marian-Jean Marinescu (PPE, Romania).

Programul imbunatatit „Mecanismul pentru interconectarea Europei” va intra in vigoare dupa ce noile norme sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea se vor aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2021. Statele membre vor avea la dispozitie doi ani pentru a pregati punerea in aplicare a normelor de rationalizare.