Registrul Auto Roman (RAR) intentioneaza sa-si reinnoiasca flota cu 100 de autoturisme, pentru finantare urmand sa fie accesat si programul Rabla.

”Avand in vedere vechimea anumitor autovehicule din parcul auto existent si cresterea numarului reparatiilor accidentale si, implicit, cresterea costului cu reparatiile la 1000 km, Autoritatea Contractanta Registrul Auto Roman, (RAR – RA) doreste reinnoirea parcului auto prin achizitionarea unui numar de 100 de autoturisme tip M1. Se considera ca achizitonarea acestor autoturisme M1 este necesara si utila in special pentru reducerea emisiilor de CO2. Autoturismele se vor achizitiona prin Programul de Stimulare a innoirii Parcului Auto National (PSIPAN) – prima de casare oferita de AFM – Rabla Clasic 2021 = 7.500 RON pentru fiecare autovehicul achizitionat”, a anuntat RAR.

Valoarea totala estimata a achizitiei este de 6,435 milioane de lei. Contractul  nu este impartit in loturi, ceea ce arata ca Registrul Auto Roman vrea sa cumpere autoturismele dintr-o singura sursa.

Potrivit RAR, pretul/valoarea include contravaloarea autoturismelor contractate, transportul acestora pana la destinatia finala si asigurarea lor pana la semnarea procesului verbal de receptie, asistenta tehnica la livrare, precum si remedierea neconformitatilor gasite necorespunzatoare la receptie.

Ofertantul va include in pretul ofertei si asigurarea obligatorie tip RCA si asigurare facultativa tip CASCO cu fransiza de maxim 500 Lei (TVA inclus), fransiza nu se aplica in caz de regres, valabile pentru minim 6 luni.

In criteriul de atribuire, pretul are o pondere de 90%, dotarea cu aer conditionat automat - 2%, termenul de garantie - 4%, iar termenul de livrare - 4%.

Pentru a putea participa la lictatie, ofertantii trebuie sa demonstreze ca au livrat, in ultimii 3 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor, autoturisme a caror valoare cumulata este de cel putin 6.435.000 lei, prin unul sau mai multe contracte. 

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 3 august 2021.