Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) intentioneaza sa achizitioneze, prin licitatie, un numar de 8 autoturisme, inclusiv serviciile de inmatriculare si de asigurare RCA si Casco aferente. 

Valoarea estimata a contractului este de 622.555 lei, finantarea fiind asigurata din fonduri europene prin  Programul National de Dezvoltare Rurala. 

Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport calitate - pret, in care componenta financiara are o pondere de 82%, termenul de livrare, de 10% (punctaj maxim pentru 70 de zile), iar numarul de autoturisme ofertate cu cutie automata de viteza, de 8% (punctaj maxim pentru 8 autoturisme).

Durata contractului este de 6 luni.

Garantia de participare este de 6.225 lei, iar cea de buna executie, de 10% din valoarea contractului fara TVA.

”In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. in situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta câstigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica”, a anuntat Ministerul Agriculturii.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 25 februarie 2021.

Potrivit Ministerului Agriculturii, cele 8 autoturisme vor fi utilizate de Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (AM PNDR).