Ministerul Economiei a finalizat ghidul programului ”Electric Up”, destinat finantarii IMM-urilor si operatorilor economici din domeniul HoReCa pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice si a statiilor de reincarcare de 22 KW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in. 

Programul de finan?are se aplica in perioada 2021- 2027, in mai multe cicluri de finan?are, pentru primul dintre acestea, suma necesara fiind de maximum 476 milioane lei.

Ghidul include informatii referitoare la conditiile de finantare, procedurile de inscriere, evaluare si selectie a proiectelor si informatii generale privind implementareasi monitorizarea acestora.

Finantarea nerambursabila se acorda in cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica cu o putere instalata de 100 kWp si cel putin o statie de reincarcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, cu minim doua puncte de incarcare, reprezentand un suport financiar de pana la 100% din cheltuielile eligibile. in cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de pana la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele cu achizitia a cel putin unei statii de reincarcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, cu minim doua puncte de incarcare; cheltuielile cu proiectarea, obtinerea avizelor necesare, montarea si punerea in functiune a sistemului de panouri fotovoltaice si statiilor de reincarcare, reprezentand maximum 10% din valoarea totala eligibila a proiectului; cheltuieli de consultanta si management de proiect de maxim 7% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Totodata, sunt considerate cheltuieli eligibile urmatoarele: cheltuielile cu achizitia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalata de minimum 27kWp si maximum 100 kWp, avand ca principale parti componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicatie; contoare inteligente care masoara cantitatea de energie produsa de sistemul de panouri fotovoltaice instalat si care permit colectarea si transmiterea datelor relevante de la distanta, in format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ.

Sunt eligibile si cheltuielile efectuate pentru realizarea si instalarea panoului de informare; cheltuielile efectuate pentru realizarea si instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru statia de reincarcare; 30% din cheltuielile cu achizitia acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice), optional.

Este considerata cheltuiala eligibila taxa pe valoarea adaugata, TVA, daca aceasta este nedeductibila. Cheltuielile aferente bransamentului la reteaua de energie electrica nu sunt eligibile pentru finantarea din program.

Potrivit Ghidului de finantare, sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila, cu exceptia cheltuielilor cu proiectarea, de consultanta si management de proiect contractate incepand cu maxim 30 zile anterior inscrierii in program, dovedite cu inscrisurile aferente.