Ministerul Transporturilor a publicat pentru dezbatere publica un proiect de Hotarare a Guvernului privind conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor.

Pentru a evita cresterea preturilor la transportul rutier de marfuri si persoane si implicit a majorarii preturilor pentru alte produse si servicii, pe de o parte, cat si pentru preintampinarea unei posibile reorientari a transportatorilor in efectuarea alimentarii cu carburant a mijloacelor de transport in alte state, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2018 s-a stabilit diminuarea cu 183,62 lei/1.000 litri, respectiv cu 217,31 lei/tona, a nivelului standard prevazut pentru produsele energetice utilizate drept combustibil pentru motor la transportul rutier de marfuri in cont propriu sau pentru alte persoane si la transportul de calatori, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public de calatori.

Reducerea de accize se va realiza prin restituirea trimestriala a sumelor mentionate mai sus operatorilor economici licentiati in Uniunea Europeana, sub forma unei scheme de ajutor de stat.

Urmare a intrarii in vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 25/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal - bugetare, Guvernul Romaniei trebuie sa adopte un act normativ pentru punerea in aplicare a prevederilor acestei ordonanțe.

Proiectul de Act normativ cuprinde prevederi generale care se refera la:

- administratorul schemei si ordonatorul de credite;

- numarul total estimat al operatorilor economici care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat, care este de 1.500, precum si la numarul mediu anual al operatorilor economici care vor beneficia de schema de ajutor de stat, care este de 1.500; acest numar reprezinta operatorii economici stabiliti in Romania care nu au datorii la bugetul de stat, la care se adauga operatorii economici nerezidenti. Ministerul Transporturilor mentioneaza ca numarul de 1.500 poate fi micsorat cu numarul celor care nu detin carduri sau dispersoare;

- conditiile si documentele necesare pentru ca operatorii economici si vehiculele sa indeplineasca criteriile de eligibilitate pentru restituirea de accize;

- baza de calcul pentru restituirea de accize;

- perioada de restituire de accize, respectiv trimestrul calendaristic;

- modul de determinare a sumelor de restituit.

Proiectul de Act normativ precizeaza si documentele care  fac dovada eligibilitatii operatorilor economici si a vehiculelor pe care le detin precum si cele necesare fundamentarii cantitatii de motorina pentru care se solicita restituirea de accize.

Avand in vedere ca toate informatiile necesare stabilirii eligibilitatii operatorilor economici si a vehiculelor, se regasesc in baza de date ale Autoritatii Rutiere Romane, aceasta a fost desemnata in calitate de Administrator al schemei.

In cazul operatorilor economici care alimenteaza vehiculele de la statii de distributie, depunerea cererii de restituire de accize este conditionata si de utilizarea unui card de gestiune a alimentarilor.

In cazul operatorilor economici care alimenteaza vehiculele de la rezervoarele pentru consum propriu, depunerea cererii de restituire de accize este condiționata de dotarea acestor rezervoare cu dispersoare electronice pentru distribuție.

Pot depune cereri de restituire a accizei numai transportatorii care:

- nu înregistreaza obligații restante la bugetul de stat consolidat;

- nu intra in categoria intreprinderilor in dificultate;

- nu se afla in procedura de executare silita, faliment,  dizolvare, închidere operaționala sau lichidare, iar împotriva lor nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat, iar în cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea nu au fost executate conform prevederilor legale in vigoare.

Restituirea de accize nu presupune efectuarea unui control anticipat, schema de restituire fiind supusa controlului ulterior efectuat potrivit Codului de procedura fiscala, prin structura de specialitate cu atributii privind inspectia economico - financiara din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Totodata in proiectul de hotarare sunt prevazute documentele pe care operatorii economici trebuie sa le pastreze pentru un eventual control ulterior.

Bugetul total maxim estimat al schemei de ajutor de stat este de 60 milioane lei, cu posibilitatea suplimentarii.

Returnarea accizei la combustibili se va face retroactiv incepand cu data de 30 martie 2018.

Reamintim ca inca din toamna anului trecut Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania a luat atitudine fata de majorarea accizelor la benzina si motorina, propunand reluarea schemei de rambursare a supraaccizei.

In urma celor doua intalniri avute de UNTRR cu primul ministru de atunci al Romaniei  s-a obtinut promisiunea ca returnarea supraaccizei la motorina sa se reia incepand cu luna ianuarie a anului 2018. Ramasa la stadiul de promisiune inca cateva luni, rambursarea supraaccizei se pare ca devine o realitate. Mai bine mai tarziu decat niciodata!