Primaria Sibiu a lansat procedura de achizitie publica pentru cinci minibuze electrice, destinate transportului in centrul istoric al municipiului. Termenul limita pentru depunerea ogfertelor si a cererilor de participare este data de 1 iulie 2020.

Potrivit anuntului de participare publicat in SICAP, valoarea totala estimata a contractului este de 8,335 milioane de lei (fara TVA). Acesta mai cuprinde si achitionarea statiilor de incarcare rapida. 

Achzitia este finantata din fonduri europene nerambursabile.

Totodata, minibuzele, cu maximum 24 de locuri, vor fi echipate cu echipamentele hardware si software necesare pentru:

  • sistem de monitorizare, management flota;
  • sistemul de e-ticketing;
  • sistemul de informare calatori;
  • sistemul de supraveghere video;
  • sistemul de comunicatii, internet;
  • sistemul de numarare calatori.

In criteriile de atribuire, pretul are o pondere de 70%, iar componenta tehnica, de 30%.

"In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. in situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica", a anuntat autoritatea contractanta.