Ordonanta de urgenta pentru sustinerea IMM-urilor, Ordonanta pentru indemnizatia de somaj tehnic si Hotararea prin care acorda parintilor zile libere in contextul inchiderii temporare a scolilor au fost publicate, sambata dimineata, in Monitorul Oficial.

1. OUG 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare prevede o serie de facilitati pentru societatile care intampina dificultati financiare.

Astfel, liniile de credit si imprumuturile pentru investitii vor fi garantate in proportie de maximum 80%, fata de 50% anterior.

Valoarea maxima a liniilor de capital de lucru acordate unui beneficiar este de 5 milioane de lei, in timp ce pentru creditele de investitii valoarea maxima a finantarii este de 10 milioane de lei. Pentru companiile micro sau mici, garantia urca la 90% din finantare, iar o linie de credit poate ajunge la maximum 500.000 de lei in cazul firmelor micro, respectiv la 1 milion de lei in cazul celor mici.

Ministerul Finantelor Publice va subventiona 100% din dobanzile pentru creditele ce urmeaza a fi garantate, atat pentru microintreprinderi, cat si pentru intreprinderi mici si mijlocii.

Dobanda va fi subventionata de la momentul acordarii creditului pana la data de 31 martie 2021.

”Acordarea subventiei de dobanda se mentine in anii 2021-2022, incepand cu luna aprilie 2021 doar inconditiile in care cresterea economic estimata de CNSP pentru acesti ani se situeaza sub nivelul celei inregistrate in anul 2020, si se stabileste prin Hotarare de Guvern”, precizeaza institutia.

Obligatiile fiscale restante si alte creante bugetare se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate in cadrul programului.

Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investitii a fost mentinuta perioada de 120 de luni.

MFP va acoperi de la buget si comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare si monitorizare a garantiilor acordate de FNGCIMM.

Actul normativ prevede si prorogarea termenului de plata pentru impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, respective impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioada in care se vor primi in continuare bonificatiile stabilite de consiliile locale.

De asemenea, plata ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor din venituri rezultate din privatizare acordate de Ministerul Finantelor Publice unitatilor administrative-teritoriale se poate amana, la cererea acestora, pe o perioada de trei luni, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Pe durata starii de urgenta, intreprinderile mici si mijlocii care detin Certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.

2. Ordonanta de urgenta privind masurile in domeniul protectiei sociale stabileste ca, in perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului, indemnizatia de care beneficiaza salariatii sa fie suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj. 

Astfel, plata indemnizatiei pentru companiile care reduc activitatea se va realiza in baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca angajatorul inregistreaza o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei, cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din ianuarie - februarie 2020 si ca nu are capacitatea financiara de a plati toti angajatii.

Indemnizatia se acorda si salariatilor angajatorilor care intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente si detin certificatul de situatii de urgenta emis de ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Potrivit actului normativ, indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii iar calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat (pensii, n.r.) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Plata din bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiilor se realizeaza in cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Cheltuielile din bugetul asigurarilor pentru somaj efectuate pentru plata indemnizatiilor se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, in limita sumelor alocate si in conformitate cu prevederile si regulile de eligibilitate aplicate.

Angajatorii trebuie sa depuna prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal si lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de somaj tehnic asumata de reprezentantul legal al angajatorului.

Pe perioada starii de urgenta, instituite prin Decretul 195/2020, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, care urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariati se stabilesc la 75% din salariul de baza si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj. Suma nu trebuie insa sa depaseasca 75% din salariul mediu brut pe economie.

3. Tot sambata a mai fost publicata in Monitorul Oficial si Hotararea pentru aplicarea prevederilor Legii 19/2020 privind acordarea unei zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.