Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat noile tarife de referință pentru polițele auto obligatorii - RCA, acestea fiind în creștere, comparativ cu raportul precedent din februarie 2022, pentru toate categoriile de vehicule.

Perioada de referință pentru datele istorice utilizate în determinarea primei de risc de referință, a factorilor de încărcare și a tarifului de referință (sau prima brută de referință) este reprezentată  de ultimii 5 ani de eveniment anteriori datei de referință, în speță perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2021.

Tarifele de referință au fost estimate pentru fiecare segment de tarif, aferent următoarelor categorii de vehicule:

1. Vehicule destinate transportului de călători, SUV-uri și autovehicule mixte cu o masă autorizată maximă de sub 3,5 tone și maxim 9 locuri
2. Autovehicule destinate transportului de călători cu peste 9 locuri
3. Motociclete, mopede, motociclete electrice hibride și ATV-uri, cu sau fără ataș
4. Tractoare rutiere
5. Autovehicule pentru transportul bunurilor
6. Remorci și semi-remorci
7. Alte vehicule, precum vehicule cu scop special, utilaje, vehicule electrice etc.

Pornind de la categoriile de vehicule descrise mai sus, segmentele de tarif au fost construite ținând cont de următoarele caracteristici referitoare la:
- Persoana asigurată: tipul asiguratului (persoană fizică sau persoană juridică), vârsta asiguratului (pentru persoane fizice);
- Caracteristicile vehiculului: capacitatea motorului (cmc), numărul de locuri pe scaune, puterea motorului (CP), masa maxima admisa (Kg)

”Tarifele de referință estimate pentru fiecare segment de tarif sunt, în general, într-un interval rezonabil față de cele publicate anterior, iar acolo unde sunt diferențe, acestea sunt justificate de evoluția expunerii la risc și/sau de evoluția daunalității”, se arată în Raportul ASF privind tarifele de referință. 

Potrivit documentului, factorul de încărcare privind cheltuielile asiguratorului, a fost stabilit la 25% din prima bruta de referință, conform procentului maxim prevăzut de legislația in vigoare.  Totodată, marja de profit a fost stabilită la 5% din prima brută de referință.

În tabelele de mai jos prezentăm valorile factorilor de încărcare și tarifele de referință, pentru vehiculele de transport de marfă: