De la 1 ianuarie 2025, proprietarii sediilor de companii, cu exceptia celor detinute si ocupate de IMM-uri, ar putea fi obligati sa instaleze puncte de reincarcare pentru vehicule electrice, se arata in proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor. 

Astfel potrivit proiectului, in cazul cladirilor nerezidentiale noi, precum si in cazul renovarii majore a cladirilor nerezidentiale, care au mai mult de zece locuri de parcare, altele decat cele detinute si ocupate de intreprinderi mici si mijlocii, investitorii/proprietarii acestora, dupa caz, sunt obligati sa instaleze cel putin un punct de reincarcare si tubulatura incastrata pentru cabluri electrice pentru cel putin un loc de parcare din cinci, pentru a permite instalarea, intr-o etapa ulterioara, a punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice, atunci cand:
a) parcarea se situeaza in interiorul cladirii si, in cazul renovarilor majore, masurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrica a cladirii; 
b) parcarea este adiacenta fizic cladirii si, in cazul renovarilor majore, masurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrica a parcarii.

In cazul cladirilor nerezidentiale existente cu peste 20 de locuri de parcare, incepand de la 1 ianuarie 2025, proprietarii acestora au obligatia de a instala un numar minim egal cu 20% din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de 4 puncte de reincarcare pentru vehicule electrice. Exceptie fac cladirile nerezidentiale existente, detinute si ocupate de intreprinderi mici si mijlocii.

Totodata, in cazul cladirilor rezidentiale noi, precum si in cazul renovarii majore a cladirilor rezidentiale existente,  care au mai mult de zece locuri de parcare, investitorii/ proprietarii acestora, dupa caz, sunt obligati sa asigure instalarea tubulaturii incastrate pentru cabluri electrice pentru fiecare loc de parcare, pentru a permite instalarea intr-o etapa ulterioara a punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice in urmatoarele cazuri:
a) parcarea se situeaza in interiorul cladirii si, in cazul renovarilor majore, masurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrica a cladirii; 
b) parcarea este adiacenta fizic cladirii si, in cazul renovarilor majore, masurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrica a parcarii.

Potrivit proiectului, autorizarea, instalarea, utilizarea, verificarea si dezafectarea statiilor de reincarcare, impreuna cu infrastructura electrica aferenta acestora, trebuie sa se faca cu respectarea tuturor reglementarilor tehnice si a legislatiei in vigoare.

Instalarea de catre chirias/coproprietar a unui punct de reincarcare pentru vehicule electrice poate fi facuta fara aprobarea proprietarului bunului imobil inchiriat sau a celorlalti coproprietari. Costul instalarii si al consumului de energie electrica aferent este suportat de persoana care a instalat punctul de reincarcare.

De asemenea, in cazul cladirilor cu functiuni mixte rezidentiale si nerezidentiale, noi sau care sunt supuse unor lucrari de renovare majora, acestea vor fi incadrate diferentiat, dupa tipul de functiune, iar cerintele privind electromobilitatea, aplicate cladirii in ansamblu, vor rezulta prin cumularea cerintelor aplicabile fiecarei functiuni in parte.

Prevederile actului normativ nu se vor aplica in cazul:
a) cladirilor noi rezidentiale si nerezidentiale, sau cladirilor existente rezidentiale si nerezidentiale care sunt supuse unor renovari majore, care au mai mult de 10 locuri de parcare ale caror lucrari de construire au fost autorizate inainte de 10 martie 2021;
b) cladirilor existente rezidentiale si nerezidentiale care sunt supuse unor renovari majore pentru care costul estimativ al instalatiilor de reincarcare si de incastrare, prevazut in devizul general si specificat in memoriul pe specialitati, depaseste 7% din costul total al renovarii majore a cladirii;
c) cladirilor publice care fac deja obiectul unor cerinte comparabile, in conformitate cu  Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;
d) in situatia in care infrastructura incastrata se bazeaza pe microsisteme izolate iar aplicarea prevederilor ar pune in pericol stabilitatea retelei locale.