In Monitorul Oficial nr. 248/25.03.2020 a fost publicat Ordinul ministrului Economiei (nr.791/24.03.2020), care reglementeaza eliberarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Certificatele de situatii de urgenta se acorda, la cerere, fiind emise in doua  forme:

a) TIP 1 Albastru— eliberat pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere, din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada stariide urgenta decretate;

b) TIP 2 Galben — eliberat pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere, din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie—februarie 2020.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenta.

Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, dupa validarea de catre sistem a solicitarii.

Pentru obtinerea certificatului de urgenta TIP 1 Albastru sau TIP 2 Galben, solicitantul incarca in platforma urmatoarele informatii si documente:

  • datele de identificare;
  • declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atesta ca toate informatiile si documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea certificatului sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerintelor instituite in cuprinsul art. 2, cu referire la inchiderea totala sau partiala a activitatii sau la diminuarea incasarilor in cuantumul indicat. in situatia in care reprezentantul legal nu detine semnatura electronica, acesta  poate semna olograf, urmand ca toate documentele incarcate  in platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaratia pe  propria raspundere) sa fie semnate electronic de catre imputernicitul desemnat in acest sens.

Platfoma prevenire.gov.ro va deveni disponibila spre utilizare in termen de 5 zile de la data publicarii Ordinului in Monitorul Oficial.

Solicitantii care nu sunt inregistrati la oficiul registrului comertului furnizeaza informatiile si documentele  indicate mai sus si documente privind autorizarea activitatii.

Modelul declaratiei pe propria raspundere se posteaza de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza certificate de situatie de urgenta  doar pe perioada existentei starii de urgenta in Romania. Acestea sunt valabile fara semnatura si stampila, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, dupa serie si numar.

In ipoteza identificarii vreunor suspiciuni rezonabile privind obtinerea certificatelor de situatie de urgenta cu nerespectarea dispozitiilor legale incidente ori prin neatestarea situatiei reale de drept si/sau de fapt a solicitantului, se sesizeaza organele abilitate in vederea stabilirii masurilor, potrivit competentelor.