Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in parteneriat cu primariile din Brasov si Timisoara, va organiza in cursul lunii decembrie o licitatie pentru achizitionarea unui numar de 56 de autobuze electrice cu lungimea de 18 metri.

Totodata, potrivit anuntului de participare publicat in SICAP, vor mai fi achizitionate si 19 de statii de incarcare rapida, precum si 56 de statii de incarcare lenta.

Mijloacele de transport si statiile de incarcare vor fi distribuite astfel:

- Municipiul Brasov - 12 de autobuze electrice, 4 statii de incarcare rapida si 12 statii de incarcare lenta;

- Municipiul Timisoara - 44 autobuze electrice, 15 statii de incarcare rapida si 44 statii de incarcare lenta;

Valoarea totala estimata a contractului este de 184,5 milioane de lei fara TVA, finantarea urmand a fi realizata din fonduri europene prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de carbon si prin Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.

Conform Ministerului Lucrarilor Publice, durata contractului este de 24 de luni.

In criteriile de atribuire, pretul are o pondere de 70%; numarul minim de locuri suplimentare pentru calatorii transportati pe scaune - 2,5%; numarul minim de locuri suplimentare pentru calatorii transportati in picioare - 2,5%; garantia functionarii autobuzelor electrice (minimum 350.000 km sau minimum 5 ani) - 5%; masa maxima a bateriei de 2.500 de kg. - 10%; autonomia de minimum 84 km in conditiile in care functioneaza sistemul de incalzire sau climatizare - 10%.

"In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare", a anuntat Ministerul Lucrarilor Publice.

Pentru a putea participa la licitatie, ofertantii trebuie sa faca dovada livrarii de produse similare in ultimii 3 ani calculati retroactiv de la data limita de depunere a ofertelor, la nivelul a cel putin unui contract.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 15 decembrie 2020.