Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti va organiza in luna iulie o licitatie deschisa pentru asigurarea RCA a vehiculelor si motocicletelor din dotare.

Conform anuntului de participare, printr-un acord-cadru vor fi incheiate minimum 100 asigurari si maximum 4.828 asigurari, unui singur contract subsecvent revenindu-i minimum 1 asigurare si maximum 2.414 asigurari.

Valoarea estimata totala, fara TVA, a contractului de servicii pentru aceste asigurari auto tip RCA este de 4.147.600 lei, durata fiind de 24 de luni.

In criteriul de atribuire, calitatea (componenta tehnica) va avea o pondere de 10%, iar pretul, de 90%.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 19 iulie 2018,  ofertantul find obligati sa-si mentina oferta timp de doua luni.

Politia Bucuresti precizeaza ca, in cazul in care se constata ca exista oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin transmiterea, prin intermediul SEAP, a unor propuneri financiare imbunatatite.