Primaria Municipiului Bucuresti a lansat licitatia pentru concesionarea constructiei si exploatarii unui parcaj subteran in Piata Dorobanti, valoarea contractului fiind de 582,3 milioane de lei (fara TVA).

Potrivit unui anunt publicat pe platforma de achizitii publice, SICAP, Primaria "are in vedere realizarea obiectivului de investitii Parcaj subteran Piata Dorobanti prin incheierea unui contract de concesiune de lucrari cu un investitor privat care sa asigure proiectarea, finantarea, constructia si exploatarea parcajului subteran".

Parcarea  va avea un numar de minim 283 locuri, plasate pe doua nivele subterane. 

Valoarea estimata a contractului este de 582,3 milioane de lei (fara TVA), durata concesiunii fiind de 49 de ani.

Totodata, Primaria a anuntat ca finantarea va fi asigurata de investitorul privat in baza unui contract de concesiune de lucrari din surse proprii si/sau din finantari atrase.

La licitatie pot participa companii sau asocieri care au proiectat, executat si finalizat, in ultimii 5 ani, cel putin o constructie de minimum 1.000 mp (amprenta la sol) si cu cel putin 2 niveluri subterane. 

Totodata, candidatii trebuie sa demonstreze ca au asigurat, in ultimii 3 ani, exploatarea/operarea a cel putin un parcaj/autostrada/pod/cladire de birouri/spital/arena sportiva/spatiu cultural sau de agrement, operare care a presupus colectarea tarifelor de la utilizatori. 

Termenul pentru depunerea candidaturilor sau pentru primirea ofertelor este data de 24 iunie 2019.

Potrivit anuntului de concesiune, procedura de dialog competitiv se va derula in 3 etape:

- Etapa I - depunerea solicitarilor de participare si selectarea candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si de selectie,

- Etapa II - dialogul cu candidatii selectati, in vederea identificarii solutiei apte sa raspunda necesitatilor entitatii contractante pe baza careiase vor depune ofertele finale. in aceasta etapa, Primaria intentioneaza sa selecteze un numar minim de 3 candidati, cel maxim nefiind limitat.

- Etapa III - depunerea ofertelor finale de catre candidatii ramasi in urma etapei de dialog si evaluarea acestora.

Criteriul de atribuire este „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.