Sesiunea de depunere a dosarelor de acceptare a persoanelor juridice in cadrul programelor Rabla Clasic si Rabla Plus a fost prelungita de la data de 30 septembrie 2019 pana la data de 11 octombrie 2019 inclusiv.

Potrivit Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national (Rabla Clasic) pentru persoanele juridice, la data de 19 septembrie 2019, mai era disponibila suma de 3.033.800 lei. Dupa epuizarea acestor fonduri, AFM precizeaza ca nu se mai pot primi dosare de acceptare in cadrul programului

Reamintim ca pentru programul Rabla Clasic, cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, aceasta acordandu-se in functie de cantitatea de emisii de CO2/km generata de sistemul de propulsie al masinii noi, in regim de functionare mixt.

Incepand din septembrie 2018, prin Ordinul nr. 963/13.09.2018 al Ministerului Mediului, Ghidul de Finantare al programului Rabla a fost modificat atat din punctul de vedere al conditiilor de acordare a primei de casare, cat si din cel al conditiilor de acordare a bonusurilor.

Astfel, in anul 2019, prima de casare se acorda pentru autovehiculul nou al carui sistem de propulsie genereaza maximum 120 g CO2/km NEDC (New European Drive Cycle, utilizat in temeiul Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei Europene), in regim de functionare mixt, conform informatiilor inscrise in Certificatul de Conformitate al masinii (COC). in cazul in care in COC este inscrisa cantitatea de emisii de CO2 conform standardului WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, stabilita in Regulamentul 2017/1.151 al Comisiei Europene), prima de casare se acorda pentru autovehiculul nou al carui sistem de propulsie genereaza maximum 140 g CO2/km NEDC, in regim de functionare mixt.

La achizitionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care genereaza o cantitate de emisii de maximum 96 g CO2/km NEDC, conform informatiilor inscrise in COC, in 2019 se acorda si un ecobonus de 1.000 lei. in cazul in care in COC este inscrisa cantitatea de emisii de CO2 conform standardului WLTP, ecobonusul de 1.000 de lei se acorda pentru autovehiculul nou al carui sistem de propulsie genereaza maximum 105 g CO2/km NEDC, in regim de functionare mixt.

Pe de alta parte, la achizitionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acorda un ecobonus in valoare de 1.700 lei.

Pentru Rabla Plus, ecotichetul este de 45.000 lei pentru  achizitionarea unui autovehicul nou pur electric si de 20.000 lei, pentru unul hibrid  cu sursa de alimentare externa, care genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica  de 50 g/km.

In cazul in care proprietarul este acceptat in cadrul Programului Rabla si doreste sa achizitioneze un autovehicul electric sau hibrid prin Programul Rabla Plus, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare.

In cursul unui an, o companie poate utiliza un singur ecotichet pentru achizitionarea unui astfel de autovehicul, insa poate cumpara mai multe autovehicule electrice sau hibride. Totusi, nu se pot obtine ecotichete care sa depaseasca, in total, suma de 200.000 de euro (100.000 de euro, daca firma activeaza in domeniul transporturilor rutiere de marfuri). Ecotichetul folosit la cumpararea unei masini se scade din pretul total de comercializare, cu TVA, iar diferenta de pret va fi suportata fie din surse proprii, fie din credite bancare, fie prin intermediul unui leasing financiar.

Modificarea Ghidului de finantare a presupus si introducerea prevederilor referitoare la faptul ca Rabla nu se cumuleaza cu alte programe care finanteaza sau incurajeaza achizitionarea autovehiculelor noi, mai putin poluante, in schimbul predarii spre casare a autovehiculelor uzate, cu exceptia Rabla Plus.

Alte schimbari aduse, in 2018, Ghidului de finantare se refera la introducerea termenului de 60 de zile, de  la publicarea listei persoanelor juridice de drept privat acceptate, pentru inscrierea la  producatorii validati; aparitia spatiului privat virtual pentru emiterea certificatelor de atestare fiscala; obligatia inmatricularii autovehiculelor noi achizitionate prin  intermediul programului, pe numele beneficiarilor, in termen legal de la emiterea  facturii de achizitie, o prevedere valabila doar pentru persoanele juridice care  primesc ajutor de minimis.

De asemenea, a fost eliminata data de 31 decembrie ca  termen limita de valabilitate a Notei de inscriere, astfel incat aceste documente vor fi  valabile 120 de zile de la momentul emiterii.

In plus, emiterea facturii si  introducerea datelor aferente vor fi facute in termenul de valabilitate a Notei de  inscriere. Ghidul de finantare mai prevede si un termen de sapte zile pentru  solutionarea neconcordantelor referitoare la informatiile aferente cererilor de  decontare depuse de catre producatorii validati.

Totodata, incepand din 2018, microbuzul a devenit autovehicul eligibil pentru casare.

Criteriile de eligibilitate pentru companii sunt:
- actioneaza in nume propriu;
- nu au datorii la bugetul de stat, bugetul local sau bugetul Fondului pentru mediu;
- angajatii nu au condamnari pentru infractiuni impotriva mediului;
- nu se afla in insolventa, faliment;
- desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei;
- valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care au beneficiat pe o perioada de trei ani consecutivi (ultimii doi ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depune dosar de acceptare in program), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza programului Rabla Plus, nu depaseste echivalentul in lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in sectorul transporturilor rutiere de marfuri);
- nu vor solicita pentru aceleasi autovehicule o finantare prin proiecte ori programe cu fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare; 
- nu sunt inregistrate cu fapte sanctionate de legislatia financiara.

Dosarele de acceptare, depuse la Administratia Fondului pentru Mediu, trebuie sa contina urmatoarele documente:
- cererea de finantare, completata integral, prin tehnoredactare, in original, semnata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul persoanei juridice; in situatia in care cererea de finantare este semnata de catre directorul general al solicitantului, se va prezenta actul juridic/administrativ din care rezulta ca acesta are atributii de reprezentare a societatii in relatia cu tertii, in copie certificata conform cu originalul;
- imputernicire notariala, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o persoana imputernicita;
- certificatul de cazier fiscal;
- certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original, in copie legalizata sau emis in Spatiul Privat Virtual;
- certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale;
- certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru Mediu;
- certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului valabil  la data depunerii dosarului de acceptare, in original, copie legalizata sau obtinut electronic;
- declaratia pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis obtinute in ultimii trei ani, respectiv doi ani fiscali, si anul fiscal in cursul caruia solicitantul se inscrie in program, completata prin tehnoredactare, semnata de catre reprezentantul legal/imputernicit, in original;
- declaratia pe propria raspundere in original, completata prin tehnoredactare, semnata de catre reprezentantul legal/imputernicit, care trebuie sa contina activitatile principale, sectoarele in care solicitantul isi desfasoara efectiv activitatea, precum si activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului (se vor mentiona codurile CAEN insotite de denumirea acestora in cazul solicitantilor care desfasoara si declara activitati economice).