Ministerul Finanțelor a inclus într-un proiect de modificare a Codului Fiscal și o serie de prevederi care modifica reglementările privind scutirea de la plata impozitului pentru mijloacele de transport.

Potrivit documentului, scutirea de la plata impozitului se va acorda și pentru mașinile moștenite de copiii persoanelor persecutate, în trecut, politic și etnic. Astfel, la articolul 469 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: „c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și 5 alin. (1) – (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 (privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, n.red), republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000 (privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, n.red), cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă și în cazul transferului mijlocului de transport prin moștenire către copiii acestora;”

În ceea ce-i privește pe revoluționari, aceștia vor mai putea fi scutiți de la plata impozitului pe mijloacele de transport doar în urma hotărârii consiliilor locale, în condițiile în care articolul 469 alineatul (1), litera d) se abrogă, iar articolul 469 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului”.