Contribuabilii care au acumulat datorii catre stat dupa declararea starii de urgenta isi vor putea esalona obligatiile pe o perioada de cel mult 12 luni daca depun o cerere in acest sens pana la data de 15 decembrie 2020, potrivit unui proiect de ordonanta publicat de Ministerul Finantelor.

"Fata de procedura normala de acordare a esalonarii potrivit Codului de procedura fiscala, documentele depuse de debitori sunt simplificate in sensul ca se depune numai o cerere, fara a fi depuse alte documente si termenul de solutionare este mult redus, intrucat nu este necesara o analiza ampla asupra situatiei fiscale a debitorului", se arata in nota de fundamentare a proiectului.

Esalonarea la plata nu se acorda pentru obligatiile fiscale in suma totala mai mica de 500 lei in cazul persoanelor fizice si 5.000 lei in cazul persoanelor juridice.

De aceste inlesniri la plata vor beneficia numai contribuabilii buni-platnici, respectivi aceia care nu aveau datorii la stat in perioada anterioara declansarii starii de urgenta.

"Se propune reglementarea unei proceduri alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata se implineste dupa data de declararii starii de urgenta pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala. Beneficiari ai facilitatii sunt toti contribuabilii, indiferent de forma de proprietate, inclusiv cei care au in derulare o inlesnire la plata potrivit Codului de procedura fiscala si care nu inregistreaza obligatii fiscale restante la data declararii starii de urgenta. Aceasta masura are ca scop, pe de o parte, din perspectiva contribuabililor, sustinerea conformarii la plata, pentru contribuabilii aflati in dificultate generata de lipsa de lichiditati financiare, ca urmare a crizei provocate de pandemia COVID-19, iar pe de alta parte, din perspectiva statului, asigurarea incasarii unor sume certe si periodice la bugetul general consolidat", arata Ministerului Finantelor.

Pentru acordarea esalonarii, contribuabilul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

sa depuna cerere pana la data de 15 decembrie 2020, inclusiv (la cerere, debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare); 

sa nu inregistreze obligatii bugetare restante la data declararii starii de urgenta; 

sa nu se afle in procedura insolventei; 

sa nu se afle in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare; 

sa aiba depuse toate declaratiile fiscale; sa nu i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit MFP, masura este o alternativa la masurile fiscale adoptate dupa intrarea in starea de urgenta, pentru care perioada de aplicare inceteaza la data de 25 octombrie 2020 si este o procedura simplificata de acordare a esalonarii la plata, pentru contribuabilii care au fost buni platnici pana la data intrarii in starea de urgenta.

De asemenea, institutia mentioneaza ca termenul de solutionare este mult diminuat - 5 zile de la data depunerii cererii, intrucat nu este necesara o analiza ampla asupra situatiei fiscale a debitorului. Totodata, se suspenda executarea silita pentru obligatiile bugetare ce fac obiectul esalonarii la plata si nu se constituie garantii, tinand cont de termenul scurt de acordare esalonarii la plata (12 luni), de situatia dificila cu care se confrunta contribuabilii din perspectiva lichiditatilor financiare mult diminuate fata de perioada anterioara intrarii in starea de urgenta, precum si de necesitatea sustinerii mediului de afaceri pentru revitalizarea activitatii. Nu se considera a fi restante obligatiile bugetare pe perioada esalonarii la plata.

Potrivit MFP, pe perioada esalonarii la plata, contribuabilii trebuie sa achite toate obligatiile nascute in aceasta perioada, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plata. Debitorul poate solicita, o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, modificarea esalonarii la plata prin includerea in esalonare a obligatiilor ce constituie conditie de mentinere a valabilitatii acesteia. Debitorul poate mentine esalonarea la plata, pierduta, o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, respectiv in cele 12 luni de esalonare.