Rabla Clasic, cel mai longeviv program al Administratiei Fondului pentru Mediu, are si in acest an o componenta pentru persoane juridice.

Incepand di 17 martie si pana la 30 septembrie, persoanele juridice pot depune dosare de acceptare la AFM in vederea accesarii. "Ne-am gandit sa alocam o perioada mare de timp pentru ca persoanele juridice sa aiba timp suficient pentru obtinerea documentelor", au mentionat reprezentantii institutiei.

Potrivit Ordinului ministrului mediului nr. 324/2020 (Ghidul de finantare al programului Rabla Clasic 2020), valoarea primei de casare, de 6.500 de lei, nu se modifica fata de nivelul de anul trecut.

In 2020, prima de casare se acorda pentru autovehiculul nou, exceptand motocicletele, al carui sistem de propulsie genereaza maximum 120 g CO2/km NEDC in regim de functionare mixt, conform informatiilor inscrise in COC. in cazul in care in COC este inscrisa cantitatea de emisii de CO2 conform standardului WLTP, se acorda pentru autovehiculul nou, exceptand motocicletele, al carui sistem de propulsie genereaza maximum 140 g CO2/km NEDC in regim de functionare mixt;

Totodata, in acest an, prima de casare se acorda si pentru motocicleta noua, al carei sistem de propulsie genereaza maximum 125 g CO2/km WMTC, conform informatiilor inscrise in COC, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare.

La prima de casare se poate adauga un ecobonus, in urmatoarele conditii:
– la achizitionarea unui autovehicul nou, exceptand motocicletele, echipat cu sistem de propulsie care genereaza o cantitate de emisii de maximum 96 g CO2/km NEDC in regim de functionare mixt, conform informatiilor inscrise in COC, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acorda un ecobonus in valoare de 1.000 lei, pentru anul 2020;
– in cazul in care in COC este inscrisa cantitatea de emisii de CO2 conform standardului WLTP, pentru autovehiculul nou exceptand motocicletele, al carui sistem de propulsie genereaza maximum 105 g CO2/km NEDC in regim de functionare mixt, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acorda un ecobonus in valoare de 1.000 lei, pentru anul 2020;
– la achizitionarea unui autovehicul nou, exceptand motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acorda un ecobonus in valoare de 2.500 lei.

Daca masina noua intruneste ambele conditii de la cele doua ecobonusuri de mai sus, atunci se vor putea cumula.

Pasii necesari pentru obtinerea finantarii

Pasul I. Publicarea Dispozitiei de deschidere a sesiunii dedepunere a dosarelor de acceptare

Pasul II. Depunerea dosarului de acceptare la sediul AFM

Proprietarul persoana juridica, de drept public ori de drept privat, entitate juridica fara personalitate juridica sau proprietarul organizatie profesionala care este organizata si isi desfasoara activitatea in una dintre formele de exercitare a profesiei liberale trebuie sa depuna dosarul de acceptare paginat si opisat, intr-un dosar, in plic sigilat, la registratura AFM.

Plicul continand dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigura confirmarea receptionarii acestuia de catre AFM in interiorul perioadei sesiunii de inscriere.

Pasul III. Publicarea listei cu persoanele juridice acceptate

Persoanele juridice pot solicita alocarea primelor de casare numai dupa includerea lor in lista proprietarilor acceptati, publicata pe pagina de internet a AFM (afm.ro).

Pasul IV. Prezentarea la producator cu documentele necesare obtinerii notei de inscriere

Pasul V. Obtinerea notei de inscriere de la producatorul validat, generata de aplicatia PSIPAN

Persoanele juridice se pot inscrie la unul dintre producatorii validati care au incheiat contract de participare cu AFM, dar nu mai tarziu de 31 decembrie a fiecarui an aferent desfasurarii programului, cu exceptia anului 2024, cand data-limita de inscriere la unul din producatorii validati este 20 noiembrie.

Inscrierea consta in indeplinirea urmatoarelor formalitati:
a) identificarea proprietarului in baza documentelor prezentate;
b) verificarea includerii acestuia in lista proprietarilor acceptati de catre Autoritate si corespondenta cu persoana inscrisa in certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului uzat; in situatia in care de la data emiterii certificatului de inmatriculare si/sau a cartii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificari in ceea ce priveste forma juridica de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidentiate in documentele autovehiculului uzat, se va/vor solicita documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale si din cuprinsul caruia/carora sa rezulte modificarile efectuate.
c) identificarea autovehiculului uzat si constatarea conditiilor privind vechimea si inmatricularea acestuia, in baza documentelor prezentate;
d) introducerea in aplicatia PSIPAN a urmatoarelor date:

  • atributele de identificare a proprietarului persoana juridica: denumire, forma juridica de organizare, cod de identificare fiscala, numar de inregistrare in registrul comertului/registrul asociatiilor si fundatiilor/tribunal/judecatorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numarul de telefon/fax, e-mail;
  • datele de identificare ale autovehiculului uzat: categoria de folosinta: M1, M1/N1, N1 marca si modelul, numarul de inmatriculare, numarul de identificare, seria, puterea si capacitatea cilindrica a motorului, anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania, norma de poluare si cantitatea de emisii de CO2 NEDC, exprimata in g/km; numarul, emitentul si data eliberarii certificatului de inmatriculare, seria, numarul, emitentul si data eliberarii cartii de identitate;

e) generarea automata a contractului de finantare si a notei de inscriere si eliberarea acestora proprietarului.

In cazul reprezentarii proprietarului inscris, se introduc in aplicatia PSIPAN si atributele de identificare ale imputernicitului (numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numarul actului de identitate, emitentul si data eliberarii acestuia, localitatea sau resedinta de judet, numarul de telefon/fax, e-mail,
si data incheierii de autentificare a imputernicirii notariale si denumirea biroului notarului public).

Contractul de finantare si nota de inscriere se intocmesc cate una pentru fiecare autovehicul uzat, in trei exemplare: unul pentru producatorul validat, unul pentru proprietarul inscris si unul pentru AFM.

Nota de inscriere este valabila 120 de zile de la data emiterii, cu exceptia anului 2024, cand valabilitatea acesteia nu poate depasi
noiembrie.

Pasul VI. Casarea autovehiculului uzat prin predarea la un colector autorizat

Proprietarul inscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare, dezmembrare si/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regaseste in lista operatorilor economici autorizati, elaborata si publicata pe pagina de internet proprie de catre ANPM, in vederea predarii autovehiculului uzat pentru distrugere, intr-o perioada de maximum 120 de zile de la data emiterii contractului de finan?are ?i notei de inscriere, insa numai dupa confirmarea de catre aplicatia PSIPAN a datelor de inscriere.

Proprietarul caruia ii sunt incidente reglementarile in vigoare in materia achizitiilor publice poate preda autovehiculul uzat la un colector, numai dupa derularea tuturor procedurilor, in conditiile si termenele impuse prin lege.

Certificatul de distrugere a autovehiculului uzat se elibereaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, cu modificarile ulterioare.

Pasul VII. Radierea autovehiculului uzat

Radierea din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat se face de catre proprietarul inscris, in interiorul termenului de 120 de zile de la de la data emiterii contractului de finantare si notei de inscriere, insa numai dupa confirmarea de catre aplicatia PSIPAN a informatiilor de inscriere si casarea autovehiculului uzat.

Proprietarul inscris trebuie sa pastreze o copie a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, in vederea completarii dosarului de participare.

Pasul VIII. intoarcerea la producator cu documentele casarii si radierii

Completarea dosarului cu certificatul de distrugere in original sau copie legalizata si certificatul de radiere, in original.

Pasul IX. Achizitionarea autovehiculului nou

in termenul de 120 de zile a valabilitatii notei de inscriere, producatorul validat si proprietarul inscris efectueaza formalitatile de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului nou, producatorul validat scazand din pretul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.

Este obligatorie inmatricularea permanenta, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou achizitionat in cadrul programului, in termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin exceptie, in cazul in care autovehiculele noi, pentru care a fost acordata finantarea, sunt achizitionate in sistem leasing, inmatricularea permanenta pe numele beneficiarului este obligatorie la sfarsitul perioadei de leasing.

Producatorul validat emite factura autovehiculului nou in termenul de valabilitate a notei de inscriere.