Registrul Auto Roman (RAR) va organiza, in luna februarie 2020, o licitatie pentru achizitia unui numar maxim de 581 de polite RCA pentru asigurarea vehiculelor utilizate in desfasurarea activitatii.

Potrivit anuntului de participare publicat pe platforma de achizitii publice, SICAP, valoarea contractului, cu o durata de 12 luni, este de 740.000 de lei.

"Contractele subsecvente se vor incheia de cate ori va fi necesar pe durata de valabilitate a acordului cadru, dupa caz, iar la momentul incheierii acestora, cantitatile ce vor fi prestate in cadrul respectivelor contracte subsecvente vor fi cantitati fixe", a anuntat institutia.

RAR precizeaza ca valoare minima a acordului-cadru este de 645.878 lei fara TVA, caz in care vor fi asigurate 531 de vehicule, iar valoarea maxima va fi de 740.000 de lei fara TVA, caz in care vor fi asigurate 581 de vehicule.

In criteriul de atribuire, pretul are o pondere de 90%, iar nivelul de asigurare, de 10%.

Ofertantii trebuie sa demonstreze ca, in ultimii trei ani, au inregistrat o cifra de afaceri globala de minimum 498.678 lei, pentru a dovedi ca dispun de resurse financiare necesare sustinerii serviciilor solicitate.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 11 februarie 2020.