Registrul Auto Roman (RAR) intentioneaza sa achizitioneze un numar maxim de 689 de polite RCA, termenul limita pentru depunerea ofertelor fiind data de 9 februarie 2021.

Potrivit anuntului de participare la licitatie, publicat pe platforma de achizitii publice, SICAP, valoare minima a acordului cadru este de 724.870 lei fara TVA, iar cea maxima, de 869.900 lei fara TVA.

RAR intentioneaza sa-si asigure astfel un numar minim de 534 de autovehicule si unul maxim, de 689 de autovehicule.

”Autoritatea contractanta doreste sa mai achizitioneze/inlocuiasca prin programul Rabla, 155 de autovehicule. Astfel, rezulta faptul ca valoarea totala a ofertei se compune din contravaloarea unui numar de 689 de polite RCA (534 polite RCA pentru autovehiculele existente in parcul auto actual si 155 polite RCA pentru cele 155 de autovehicule ce se doresc a fi achizitionate prin programul RABLA in anul 2021)”, a explicat RAR.

In criteriul de atribuire a contractului de asigurare, pretul are o pondere de 90%, iar nivelul de asigurare, de 10%.  RAR a explicat ca nivelul de asigurare reprezinta ”angajamentul asiguratorului de a se conforma conditiilor stabilite
prin polita de asigurare RCA, in caz de dauna, in proportie de maximum 100%”. 

Durata contractului este de 12 luni.

RAR solicita o garantie de participare reprezentand % din valoarea celui mai mare contract subsecvent (508.708 lei fara TVA) si o garantie de buna executie de 5% din valoarea contractului, fara TVA.

Pentru a putea participa la licitatie, ofertantii trebuie sa demonstreze ca au inregistrat o cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani - 2017, 2018 si 2019 - de minimum 508.708 lei. Totodata, trebuie sa arate ca au prestat servicii relevante a caror valoare cumulata sa reprezinte cel putin 508.708 lei, prin unul/mai multe contracte.