Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a lansat licitatia pentru achizitionarea unui numar de cinci autovehicule noi electrice hibride prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024 (Rabla Clasic) si Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 (Rabla Plus).

Valoarea contrectului este de 147.058 de euro, in criteriul de atribuire pretul avand o pondere de 90%, iar termenul de livrare de, de 10%. Conform caietului de sarcini, termenul de livrare maxim acceptat este de 105 zile de la semnarea contractului, iar ofertele care includ un termen mai mare de 105 zile de la semnarea contractului vor fi declarate neconforme. 

”Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator”, a anuntat ASF.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 8 august.