Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat pentru Slovenia, în valoare de de 8 milioane de euro, pentru a încuraja tracerea transportului de mărfuri de pe șosele pe calea ferată și pentru a elimina barierele din calea interoperabilității. 

Schema va fi finanțată prin Facilitatea de redresare și reziliență și se va aplica până la 30 iunie 2026.

Scopul acesteia este de a elimina barierele tehnice în calea interoperabilității feroviare și de a promova transferul modal al transportului de mărfuri de la rutier la cel feroviar, considerat unul mai ecologic. 

În cadrul schemei, sprijinul va lua forma unor granturi directe către companiile de transport feroviar de marfă pentru a finanța integrarea Sistemului european de control al trenurilor (ETCS) de Nivel 2 în materialul rulant existent. ETCS este componenta de semnalizare și control a Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS). 

Prin urmare, schema va sprijini punerea în aplicare a ERTMS, care îmbunătățește interoperabilitatea feroviară transfrontalieră și competitivitatea transportului feroviar.