Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania si infiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere, precum si modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 50/2021, a fost infiintata Compania Nationala de Investitii Rutiere ca persoană juridica romana, cu capital social initial integral de stat detinut prin Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, avand forma juridica de societate pe actiuni.

Pentru asigurarea functionării CNIR este necesar sa se aprobe statutul societatii nou infiintate.

Conform Statutului supus dezbaterii publice, CNIR este dezvoltatorul de infrastructura de transport rutier de interes public, de natura autostrazilor, drumurilor expres, drumurilor nationale, variantelor ocolitoare, precum ai a altor elemente de infrastructura rutiera definite conform legii, care fac parte din strategiile nationale sau din documentele strategice aprobate in acest sens, si are drepturile, obligatiile si raspunderile ce ii revin in aceasta calitate, potrivit reglementarilor interne si actelor juridice internationale la care Romania este parte.

CNIR are ca obiect principal de activitate:

  • proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, executarea lucrarilor de remediere pe perioadele de garantie tehnica pana la data predarii catre CNAIR, a autostrazilor, drumurilor expres, drumurilor nationale, variantelor ocolitoare, precum si a altor elemente de infrastructura rutiera care fac parte din structura rutiera
  • executarea de lucrari in regie proprie cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat şi al achiziţiilor publice.
  • coordonarea dezvoltarii unitare si echilibrate a infrastructurii de transport rutier in acord cu sursele de finantare disponibile si cu documentele strategice aprobate la nivel national.
  • CNIR va putea efectua orice alte operatiuni si activitati legale necesare realizarii obiectului sau de activitate

Conform Statutului, capitalul social initial al CNIR este in valoare de 50.000.000 lei si este subscris si integral varsat in numerar de statul roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile prin Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de reprezentant legal al statului roman.