Mărfurile încărcate şi descărcate în porturile din România în care sunt operate nave maritime au însumat 45,443 milioane tone, în primele nouă luni din 2022, volumul total urcând cu 13,9% faţă de perioada similară a anului precedent, fiind înregistrată o creştere cu 10,3% la mărfurile încărcate şi cu 17,7% la mărfurile descărcate, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit INS, transportul de containere a însumat un volum de 502.000 TEU, în creștere cu 0,3%, iar cel pe căile navigabile interioare, de 21,446 milioane tone, în scădere cu 12,1%.

În transportul portuar maritim, porturile în care a fost desfăşurată cea mai intensă activitate în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie au fost Constanţa, cu o pondere de 95,2%, şi Galaţi, cu o pondere de 3,6%. A fost transportat cu preponderenţă tipul de încărcătură vrac solid, care a însumat 25,892 milioane tone.

Cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate şi descărcate au fost înregistrate în relaţie cu următorii parteneri: Rusia (8,24 milioane tone) şi Turcia (7,303 milioane tone). Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spania (2,173 milioane tone) şi Grecia (1,385 milioane tone) au înregistrat cele mai mari volume de mărfuri transportate.

Cantităţile cele mai însemnate de mărfuri încărcate au fost ”Produsele agricole, de vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit”, care au avut o pondere în total de 66,2%. În ceea ce priveşte descărcările, cea mai mare pondere a fost deţinută de categoria ”Cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale”, de 36,9%.

În portul Constanţa, cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate în primele nouă luni din 2022 au fost ”Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit”, care au avut o pondere în total de 67,8%. Dintre mărfurile descărcate, ponderea cea mai însemnată a fost deţinută de ”Cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale”, de 38,2%.

În ceea ce priveşte transporturile pe căi navigabile, porturile în care au fost înregistrate cele mai mari cantităţi de mărfuri au fost Constanţa, cu o pondere de 53,%, şi Galaţi, cu o pondere de 18%.

Mărfurile înregistrate în transport internaţional pe căi navigabile interioare, au avut ca destinaţie sau au provenit din state membre ale Uniunii Europene, în proporţie de 27,6%. Per total, Ucraina a deţinut cea mai mare pondere ca origine şi destinaţie a mărfurilor transportate, cu un nivel de 3,829 milioane tone.

Tipul de mărfuri pentru care au fost înregistrate cele mai însemnate cantităţi în transport internaţional pe căi navigabile a fost Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit în proporţie de 38,7%. În transport naţional pe căi navigabile interioare au fost înregistrate cu preponderenţă Minereuri metalifere, produse de minerit, exploatare de carieră, turbă, uraniu, thoriu, în proporţie de 55,3%.