Conform datelor puse la dispozitie de Registrul Auto Roman, omologarea individuala este o conditie legala obligatorie pentru inmatricularea vehiculelor si reprezinta procedura prin care Departamentul de Omologari Individuale si Inspectii Tehnice din cadrul RAR atesta faptul ca un anumit vehicul indeplineste in mod individual conditiile constructive si de stare tehnica prevazute in reglementarile aplicabile.

Practic, omologarea individuala este extrem de importanta prin natura consecintelor asupra sigurantei circulatiei, ea constituind acel filtru tehnic care permite inmatricularea numai a vehiculelor corespunzatoare pentru admiterea in circulaĊ£ie pe drumurile publice din Romania.

Finalizarea cu succes a procedurii de omologare individuala se materializeaza prin eliberarea Cartii de Identitate a Vehiculului. Departamentul de Omologari Individuale si Inspectii Tehnice inscrie in Cartea de Identitate datele tehnice si pe cele de identificare ale vehiculului, urmand ca autoritatea de inmatriculare sa inscrie detinatorii succesivi ai acestuia. Cartea de Identitate a Vehiculului se poate elibera numai pentru vehiculele care pot fi identificate, respectiv cele pentru care reprezentanĊ£ii Departamentului de Omologari Individuale si Inspectii Tehnice stabilesc un numar de identificare valid.

In prezent procedura de omologare individuala se adreseaza numai vehiculelor care nu detin omologare europeana de tip, asadar celor care, de regula, provin din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si celor care detin omologare europeana de tip, dar au fost modificate din punct de vedere constructiv in raport cu tipul omologat.

Vehiculele care au fost ultima data inmatriculate intr-un stat membru UE si care detin omologare europeana de tip, cu o configuratie care nu a fost modificata, primesc cartea de identitate fara a mai fi supuse omologarii individuale. Totusi, deoarece se gasesc inaintea primei inmatriculari in Romania, aceste vehicule se supun activitatilor de certificare a autenticitatii elementelor de identificare si a suportului documentului care atesta inmatricularea anterioara, precum si celor de verificare a starii lor tehnice.

Modificarea inscrisurilor din cartea de identitate este determinata de modificari constructive aduse configuratiei vehiculului, de completari ale datelor din Cartea de Identitate sau de prevederi administrative.