Uniunea Națională a Transportatorilor din România - UNTRR a solicitat Comisiei Europene clarificarea urgentă a regimului de detașare aplicabil șoferilor care conduc vehicule comerciale ușoare sub 3,5 tone și vehicule de transport persoane cu mai puțin de 9 locuri, având în vedere faptul că Franța continuă să aplice regulile naționale de detașare (loi Macron) în cazul acestor vehicule.

Comisia Europeană a răspuns UNTRR că Directiva 1057/2020 stabilind reguli speciale privind detașarea conducătorilor auto (Lex specialis) se aplică numai pentru șoferii vehiculelor dotate cu tahograf și care sunt acoperite de Regulamentul 561/2006 privind timpii de conducere și de odihnă. Prin urmare, vehiculele comerciale sub 3,5 t (2,5 t în 2026) și vehiculele de pasageri cu mai puțin de 9 locuri nu sunt reglementate de prevederile Lex specialis și continuă să fie acoperite de sistemul național anterior privind detașarea.

Astfel, CE consideră că legislația franceză cunoscută ca loi Macron care transpune Directiva 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor și măsurile de control relevante (cum ar fi cerința depunerii unui certificat de detașare prin sistemul național SIPSI) pot continua să se aplice până la 30 iunie 2026, la cazurile de detașare a șoferilor care conduc vehicule comerciale ușoare care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului 561/2006.

Cu toate acestea, CE precizează că începând cu 1 iulie 2026, Regulamentul (CE) 561/2006 se va aplica și transportului internațional de mărfuri cu vehicule utilitare de peste 2,5 tone. În consecință, aceste vehicule vor trebui să fie echipate cu un tahograf și, prin urmare, anumite operațiuni de transport internațional efectuate cu aceste vehicule vor fi reglementate de Directiva (UE) 1057/2020 stabilind reguli speciale privind detașarea conducătorilor auto. În consecință, începând cu 1 iulie 2026, operatorii de vehicule utilitare de peste 2,5 tone vor putea utiliza Portalul IMI pentru declarațiile de detașare a transportului rutier (portalul RTPD) și aplica excepțiile de la detașare stabilite prin Directiva 1057/2020 pentru transporturile rutiere bilaterale și până la 2 transporturi crosstrade legate de transporturile bilaterale.