Anul acesta, mulți operatori de vehicule comerciale ușoare au început să emită declarații de detașare pentru șoferi prin intermediul platformei europene – IMI conform Directivei 1057/2020 de stabilire a unor norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier.

Cu toate acestea, Franța a anunțat că va continua să aplice regulile naționale de detașare (loi Macron) în cazul șoferilor vehiculelor comerciale sub 3,5 tone, iar autoritățile de control franceze au aplicat sancțiuni transportatorilor care nu au putut prezenta certificat de detașare emis prin platforma națională franceză SIPSI, chiar dacă aceștia prezentau declarații de detașare valabile emise prin platforma europeană IMI.

În răspunsul transmis recent UNTRR, Comisia Europeană confirmă faptul că legislația națională franceză privind detașarea lucrătorilor cunoscută ca loi Macron și măsurile de control relevante (cum ar fi cerința depunerii unui certificat de detașare în sistemul național SIPSI) se pot aplica până la 30 iunie 2026 în cazul detașării șoferilor care conduc vehicule ușoare între 2,5-3,5 tone.

Regulile speciale privind detașarea în sectorul transporturilor rutiere stabilite prin Directiva 1057/2020 vizează numai șoferii de vehicule echipate cu tahografe care sunt reglementate de Regulamentul (CE) 561/2006, se arată în scrisoarea Comisiei Europene către UNTRR. În prezent, domeniul de aplicare al prezentului regulament este limitat la vehiculele utilizate pentru transportul de mărfuri în care masa maximă admisă a vehiculului depășește 3,5 tone, inclusiv remorca sau semiremorca, precum și la vehiculele utilizate pentru transportul de pasageri care sunt construite sau adaptate pentru a transporta mai mult de nouă persoane, inclusiv șoferul, și sunt destinate acestui scop.

Începând cu 1 iulie 2026, Regulamentul (CE) 561/2006 se va aplica și transportului internațional de mărfuri cu vehicule comerciale de peste 2,5 tone. În consecință, aceste vehicule vor trebui să fie echipate cu tahograf și, prin urmare, anumite operațiuni de transport internațional efectuate cu aceste vehicule vor fi reglementate de Directiva (UE) 2020/1057, iar utilizarea Portalului IMI pentru declarațiile de detașare în sectorul transportului va deveni obligatorie și în cazul șoferilor vehiculelor comerciale peste 2,5 tone.