Conform Autoritatii Rutiere Romane- ARR in perioada 18 mai 2020- 29 mai 2020 au fost efectuate 537 de curse ocazionale internationale de transport persoane in 9 tari din Uniunea Europeana. 

183 de curse au fost efectuate in Spania, 79 spre Italia, 77 spre Anglia, 65 de curse in Germania, 64 de curse in Austria, in Franta 40, in Olanda 12, in Belgia 11 si 6 in Irlanda. 

Conform Hotararii 434, publicata in Monitorul Oficial nr. 455 din 29 mai 2020, incepand cu data de 1 iunie 2020, se reia transportul rutier international de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale si servicii ocazionale in trafic international, pentru toate cursele efectuate de catre operatorii de transport din si catre Romania, cu respectarea conditiilor stabilite potrivit art. 32, 35 si 37 din Legea nr. 55/2020.

Art. 32

(1)In scopul prevenirii contaminarii cu noul coronavirus SARS Cov-2 si pentru asigurarea bunei desfasurari a transportului de persoane pentru fiecare tip de transport terestru, subteran, aerian sau naval, se instituie restrictii si masuri in conditiile prezentei legi, cu respectarea masurilor de protectie sanitara.

(2)Masurile prevazute la alin. (1) se instituie la propunerea Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta, denumit in continuare CNSSU, prin ordin al ministrului afacerilor interne. Masurile propuse de CNSSU privind activitatile de transport se avizeaza de ministrul transporturilor infrastructurii si comunicatiilor.

Art. 35

Pe durata starii de alerta, in domeniul transportului rutier, ministerul de resort poate dispune masuri, respectiv restrictii, cu privire la: igiena si dezinfectia mijloacelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul si modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului rutier.

Art. 37

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, la propunerea CNSSU, poate lua masuri, respectiv restrictii, in domeniul transportului intern si international de marfuri si persoane, precum si in domeniul comunicatiilor, de comun acord cu ministrii de resort din statele membre ale Uniunii Europene, sau celelalte state, dupa caz.