În comerțul exterior al Germaniei cu celelalte state UE, camioanul este de departe cel mai important mijloc de transport utilizat, în timp ce în relația cu state terțe, importurile și exporturile se realizează cu precădere pe cale maritimă.

Astfel, potrivit Oficiului german de Statistică (Destatis), în primele 8 luni ale anului, 52% din mărfurile importate din alte state membre UE au intrat pe cale rutieră. Al doilea cel mai important mod de transport a fost cel pe căile navigabile interioare, cu o pondere de 16,5%, urmat de transportul prin conducte (12,2%) și transportul feroviar și maritim (5,7% fiecare). La export, transportul rutier a fost și mai important, cu o pondere de 69,2%, urmat de transportul feroviar (7,9%), transportul pe căi navigabile interioare (7,7%) și transportul maritim cu (5,3%).

Datele Destatis arată că pentru importurile din țări terțe, în perioada ianuarie - august 2022, transportul maritim a fost de departe cel mai important mod de transport, cu o pondere de 59,6%, urmat de transportul prin conducte (32,3%) și transportul rutier (6,3%). Doar 0,4% din mărfuri au fost importate cu avionul. În țările terțe, majoritatea mărfurilor au fost exportate cu nave maritime (61,9%). Alte mijloace de transport utilizate au fost camionul (25,6%), trenul (5,1%) și avionul (4,4%).

La interpretarea acestor rezultate, statisticienii atrag atenția asupra faptului că „în cazul comerțului cu țări terțe, modul de transport se înregistrează la frontiera externă a UE, spre deosebire de comerțul cu statele membre UE, unde modul de transport se înregistrează la frontiera germană”. Prin urmare, mijloacele de transport înregistrate în statistici ar putea fi diferite de cele care transportă efectiv marfa peste granița germană.

 

SUrsa foto: HHLA