Comisia Europeană a lansat o consultare publică„CountEmissions EU”  privind emisiile generate de transport, având în vedere inițiativa CE de stabilire a unui cadru european comun pentru măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) generate de serviciile de transport de marfă și de persoane.

Transportul este în prezent singurul sector economic în care emisiile totale sunt mai mari decât în 1990 și continuă să crească odată cu sporirea cererii de servicii de transport. În 2019, sectorul transporturilor, în special transportul rutier, a fost responsabil pentru aproape jumătate din totalul emisiilor de oxizi de azot (NOx) din UE și pentru aproximativ 10 % din emisiile de particule fine în suspensie (PM2,5) și de compuși organici volatili nemetanici (COVnm), conform datelor raportate de statele membre Agenției Europene de Mediu.

Urmărind realizarea obiectivelor Pactului verde european și ale Strategiei pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă, Comisia Europeană consideră că sunt necesare măsuri pentru ca toate modurile de transport să devină mai sustenabile și pentru a promova alternative multimodale curate la formele actuale de transport „din ușă în ușă” pentru mărfuri și pentru persoane.

Contabilizarea gazelor cu efect de seră (GES) este o măsură avută în vedere de CE, având în vedere faptul că în sectorul transporturilor și al logisticii, datele care contabilizează GES ar oferi informații cu privire la performanța serviciilor de transport în ceea ce privește emisiile de GES și ar conduce la alegeri în cunoștință de cauză:

- permițând operatorilor de transport să calculeze, să monitorizeze și să compare cu exactitate emisiile lor;

- oferind utilizatorilor transporturilor o estimare a amprentei de carbon pentru diferitele lor opțiuni de transport și de livrare

În acest context, prezenta inițiativă CE urmărește să ofere un cadru comun pentru măsurarea emisiilor de GES generate de serviciile de transport de marfă și de persoane, atât din perspectivă unimodală, cât și din perspectivă multimodală.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR  invită operatorii de transport rutier de marfă și persoane să contribuie la pregătirea observațiilor industriei transporturilor rutiere la această consultare.