Comisia ia act de adoptarea de catre Consiliu si Parlamentul European a pilonilor sociali si de piata ai Pachetului privind mobilitatea I, la 15 iulie 2020 ( 1 ). Imbunatatirile de ordin social din cadrul acestei propuneri sunt semnificative. Comisia regreta insa ca acordul la care au ajuns Consiliul si Parlamentul European include elemente care nu sunt in conformitate cu obiectivele ambitioase ale Pactului verde european si cu aprobarea de catre Consiliul European a obiectivului de realizare a unei Uniuni Europene neutre din punct de vedere climatic pana in 2050. Aceste elemente sunt returnarea obligatorie a vehiculului in statul membru de stabilire o data la opt saptamani si restrictiile impuse operatiunilor de transport combinat. Masurile mentionate nu faceau parte din propunerile Comisiei adoptate la 31 mai 2017 si nu au facut obiectul unei evaluari a impactului. Obligatia returnarii camionului va duce la aparitia unor ineficiente in cadrul sistemului de transport si la o crestere inutila a emisiilor, a poluarii si a congestionarii traficului, in timp ce restrictiile impuse transportului combinat vor reduce eficacitatea acestuia in ceea ce priveste sprijinirea operatiunilor de transport multimodal de marfa. Comisia va evalua acum indeaproape impactul acestor doua aspecte asupra climei, a mediului si a functionarii pietei unice, in contextul Pactului verde european si al masurilor de decarbonizare a transportului si de protectie a mediului, asigurand in acelasi timp o piata unica functionala. Dupa evaluarea impactului, daca este necesar, Comisia isi va exercita dreptul de a prezenta o propunere legislativa specifica inainte de intrarea in vigoare a celor doua dispozitii.