Guvernul a adoptat procedura care le permite elevilor sa utilizeze gratuit toate tipurile de transport pentru a merge la scoala, fara ca acestia sa mai fie nevoiti sa scoata bani din buzunar pentru a cumpara bilete sau abonamente.

Potrivit vicepremierului Raluca Turcan, acestia vor circula spre scoala doar pe baza carnetului de elev.

"Am adoptat procedura detaliata care va permite elevilor sa foloseasca, gratuit, transportul public pentru a merge la scoala. Astfel, elevii vor circula spre scoala doar pe baza carnetului de elev, pe toate tipurile de transport, fara a mai fi nevoiti sa scoata bani din buzunar pentru a cumpara bilete sau abonamente pentru drumul de acasa la scoala si inapoi. Decontul acestor documente se va face direct intre transportatori si autoritatile statului direct responsabile", a anuntat Raluca Turcan.

Vicepremierul arata ca, pe de-o parte, aceasta masura este o transpunere in norme si in practica a dreptului garantat la educatie gratuita prin Constitutie si Legea Educatiei Nationale, iar, pe de alta parte, reprezinta un sprijin concret acordat elevilor din categoriile cele mai vulnerabile, pentru a continua sa mearga la scoala. 

Noile prevederi pentru transportul elevilor 

Potrivit reglementarilor adoptate de Guvern, elevii vor beneficia in mod gratuit de transport local, transport cu trenul, pe tot parcursul anului calendaristic, naveta intre localitatea de domiciliu si localitatea unde sunt scolarizati fiind, astfel, asigurata pe toata perioada anului scolar. 

Elevii care sunt scolarizati in Romania vor beneficia de gratuitate pentru transportul local rutier si naval, transportul rutier judetean si naval intre localitatea de domiciliu si localitatea unde sunt scolarizati, transportul interjudetean si transportul intern feroviar si cu metroul.

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din invatamantul preuniversitar vor solicita centrelor de emitere a documentelor de transport, apartinand operatorului de transport public local, in baza carnetului de elev emis de unitatea de invatamant, vizat prin stampila pentru anul in curs, eliberarea documentului de calatorie cu transportul local de tipul legitimatie de transport/ abonament/ card sau alte documente tip, cu valabilitate lunara.

Operatorul de transport public local are obligativitatea de a mentine acelasi tarif pentru elevi pe durata anului scolar, tarif care nu poate fi mai mare decat cel practicat pentru celelalte categorii de calatori. 

Pentru asigurarea gratuitatii transportului elevilor, pe durata cursurilor, elevii din invatamantul preuniversitar, domiciliati in alta localitate fata de unitatea de invatamant, depun la inceputul fiecarui semestru, la secretariatul scolii, o cerere, prin care solicita eliberarea unei adeverinte care atesta calitatea de elev inmatriculat la unitatea de invatamant, in vederea deplasarii cu titlu gratuit, de la domiciliu la unitatea scolara.

In baza acestei adeverinte, operatorul de transport rutier/naval elibereaza documentul de calatorie de tipul legitimatie de transport/ abonament/ card sau alte documente tip, pe traseul prevazut in adeverinta eliberata de unitatea de invatamant.
Elevii din invatamantul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat vor beneficia de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Operatorii de transport feroviar de calatori vor elibera elevilor legitimatii de calatorie si abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a.

Elevii din invatamantul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat vor beneficia de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe baza de abonament lunar, pe tot parcursul anului scolar. Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face in baza carnetului de elev, care va avea inscris pe prima fila codul numeric personal al elevului, respectiv in baza adeverintei doveditoare si a certificatului de nastere, in copie, pentru elevii claselor pregatitoare. 

"Fiecare copil al Romaniei are dreptul la educatie. Unul dintre obiectivele Ministerului Educatiei si Cercetarii este acela de a asigura accesul echitabil si nediscriminatoriu la o educatie de calitate a tuturor elevilor din Romania. Acest lucru presupune, cu necesitate, masuri rapide si coerente de interventie integrata pentru diminuarea riscului de excluziune si de abandon scolar", a declarat Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii. 

Aceasta mentioneaza ca pana la adoptarea Ordonantei de urgenta nr. 70/2020, reglementarea transportului elevilor crea un cadru discriminatoriu intre diferitele categorii de elevi din invatamantul preuniversitar, respectiv intre elevii orfani, cei cu cerinte educationale speciale, cei pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala sau tutela, elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu si majoritatea elevilor.