Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)  a desemnat castigatorul contractului pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic necesare constructiei Nodului Rutier ”Comarnic Nord”.
 
Ofertantul desemnat castigator este compania TPF Inginerie, cu pretul de 1,37 milioane de lei fara TVA.

Durata contractului este de 27 luni, din care:

  • 3 luni pentru realizarea Studiului de Fezabilitate 
  • 5 luni pentru realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC), Proiectului Tehnic de Executie (PTE) si pentru servicii de asistenta tehnica în pregatirea procedurilor de achizitie a contractului de lucrari si în obtinerea finantarii europene,
  • 19 luni pentru servicii de asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor.

Potrivit CNAIR, semnarea contractului de achizitie publica va fi posibila dupa expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestatii si respectiv dupa solutionarea tuturor contestatiilor/plangerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere mentioneaza ca pentru celelalte doua proceduri de achizitie publica aferente realizarii autostrazii  “Bucuresti – Brasov”, respectiv: Proiectare si executie „Autostrada Bucuresti – Brasov, km 0+000 – km 173+300, sector Comarnic - Predeal, sectiunea Comarnic km. 110+600 – km. 115+800” si Completare /Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru «Autostrada Bucuresti – Brasov, tronson Ploiesti – Brasov», termenele limita pentru primirea ofertelor au fost stabilite pentru data de  2 noiembrie 2020 si, respectiv, 9 noiembrie 2020.