Ghidurile de finantare pentru "Rabla 2016" (Ordinul MMAP nr. 954/2016) si "Rabla Plus 2016" (Ordinul MMAP nr. 955/2016) au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 397 din 25 mai. Reprezentantii Fondului de Mediu spun insa ca programele ar putea demara efectiv la inceputul lunii iunie, in jurul datei de 6 iunie.

 

In acest an, valoarea totala a programului “Rabla” este de 145 de milioane lei, prin care se estimeaza ca vor fi scoase din uz aproximativ 20.000 de autovehicule. Alte 75 de milioane de lei sunt alocate “Rabla Plus”, prin care romanii pot cumpara masini electrice si hibrid.

 

RABLA 2016

 

Potrivit Ordinului Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) nr. 954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, prima pentru casarea unei masini vechi si cumpararea uneia noi, in cadrul programului, este de 6.500 de lei. La aceasta se adauga cate un ecobonus (cu posibilitate de cumulare) pentru cumpararea de autoturisme prietenoase cu mediul:

 

- 750 de lei, pentru achizitionarea unui autovehicul nou al carui motor genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 100 de grame pe kilometru, in regim de functionare mixt;

- 1.500 de lei, pentru achizitionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.

 

Prima de casare se scade de catre producatorul validat din pretul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, denumit in continuare pret de comercializare, diferenta fiind asigurata de catre beneficiar din surse financiare proprii si/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finantare in baza unui contract de leasing financiar.

 

Prin intermediul programului "Rabla", persoanele fizice, firmele si entitatile fara personalitate juridica pot obtine o prima de casare pentru achizitionarea unei masini noi, in schimbul predarii automobilelor vechi de cel putin opt ani.

 

Fiecare proprietar poate sa beneficieze de mai multe prime de casare, pentru predarea unui numar echivalent de masini vechi. Totodata, proprietarii persoane fizice au posibilitatea de a ceda prima de casare unei alte persoane fizice.

 

Conditiile pentru acordarea primei de casare

 

In cadrul programului "Rabla" pentru anul 2016, pot sa ceara prima de casare atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice si entitatile fara personalitate juridica. Astfel, persoanele fizice trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 

- sa aiba domiciliul sau resedinta in Romania;

- sa nu aiba obligatii de plata la bugetul local;

- sa se inscrie la un producator validat pentru a cumpara o masina noua si sa obtina nota de inscriere;

- sa predea masina uzata unui colector autorizat si sa obtina certificatul de distrugere;

- sa radieze din evidenta circulatiei masina uzata si sa obtina certificatul de radiere;

- sa prezinte producatorului validat dovada distrugerii si a radierii din evidenta circulatiei a masinii uzate;

- sa achizitioneze masina noua de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.

 

Referitor la proprietarii persoane juridice, proprietarii entitati fara personalitate juridica si proprietarii organizatii profesionale, acestia trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 

- sa obtina din partea Administratiei Fondului pentru Mediu aprobarea dosarului de acceptare;

- sa se inscrie la un producator validat pentru achizitionarea unei masini noi si sa obtina nota de inscriere;

- sa predea masina veche unui colector autorizat si sa obtina certificatul de distrugere;

- sa radieze din evidenta circulatiei masina veche si sa obtina certificatul de radiere;

- sa prezinte producatorului validat dovada distrugerii si a radierii din evidenta circulatiei a masinii vechi;

- sa achizitioneze masina noua de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.

 

In acest an, Administratia Fondului pentru Mediu poate sa organizeze una sau mai multe sesiuni de inscriere in programul "Rabla", acestea urmand sa fie anuntate pe site-ul autoritatii.

 

RABLA PLUS 2016

 

Tot in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 397, din 25 mai 2016 a fost publicat si Ghidul de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic (Rabla Plus).

 

Finantarea programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu.

 

Cei care vor sa aleaga o masina care nu polueaza deloc beneficiaza de doua tipuri de eco-tichete:

 

- 20.000 lei pentru achizitionarea unui autovehicul nou pur electric;

- 5.000 lei pentru achizitionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursa de alimentare externa, care genereaza o cantitate de emisii de C02 mai mica de 50 g/km.

 

Potrivit actului normativ, solicitantul beneficiaza de ecotichet la achizitionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou electric hibrid  (autoturism, autoutilitara usoara, autospeciala/autospecializata usoara), sub rezerva indeplinirii conditiilor si respectarii termenelor prevazute in Ghidul de finantare.

 

Solicitantul poate achizitiona mai multe autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride, beneficiind astfel, in mod corespunzator, de mai multe ecotichete.

 

Ecotichetul se scade din pretul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid, denumit in continuare pret de comercializare, diferenta fiind asigurata de catre solicitant din surse financiare proprii si/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finantare in baza unui contract de leasing financiar.

 

In cazul in care solicitantul este acceptat in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national si doreste sa achizitioneze un autovehicul nou pur electric sau un autovehicul nou electric hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, ecotichetul se poate cumula numai cu prima de casare.

 

Un ecotichet nu se poate cumula cu mai multe prime de casare.

 

Cumulul ecotichetului cu prima de casare se poate efectua doar in cazul in care solicitantul indeplineste conditiile prevazute in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, si in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.

 

Prima de casare se poate obtine in conditiile prevazute de Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 954/2016.

 

Beneficiaza de ecotichet persoana fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 

- are domiciliul sau resedinta in Romania;

- nu are obligatii de plata la bugetul local;

- s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obtinand nota de inscriere;

- a achizitionat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.

 

Totodata, beneficiaza de ecotichet solicitantul persoana juridica, de drept public ori de drept privat, solicitantul entitate juridica fara personalitate juridica sau solicitantul organizatie profesionala care este organizata si isi desfasoara activitatea in una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional in Romania, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 

- a obtinut din partea Autoritatii aprobarea dosarului de acceptare;

- s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obtinand nota de inscriere;

- a achizitionat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.

 

In cadrul programului, solicitantul acceptat nu poate ceda dreptul sau de beneficiu asupra ecotichetului.