In dezbaterea Senatului va intra un proiect de lege destinat facilitarii preschimbarii permisului auto si efectuarii ITP pentru romanii din strainatate, prin prelungirea cu 24 de ore de la intrarea in tara a termenul de valabilitate a ITP, respectiv prin introducerea posibilitatii ca examinarea medicala sa se faca in tarile in care acestia au rezidenta.

Initiativa legislativa, care apartine senatorilor Serban Nicolae si Tit Liviu Brailoiu, prevede ca la revenirea in tara, interdictia de a circula pe drumurile publice si aplicarea masurilor sanctionatorii corespunzatoare pentru un vehicul caruia i-a expirat termenul de valabilitate a Inspectiei Tehnice Periodice sa opereze dupa 24 de ore de la intrarea prin punctul de control al trecerii frontierei. 

"Detinatorul vehiculului, de buna credinta si impiedicat in mod obiectiv sa-si indeplineasca obligatia legala, are posibilitatea de a efectua intrarea in legalitate, fara a fi sanctionat. In fapt, elementul esential este dat de necesitatea de a circula pe
drumurile publice doar cu autovehicule inspectate si omologate, nu de a sanctiona indiferent de situatie", arata parlamentarii.

Astfel, la articolul 10 din OUG 195/2002, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (3), avand urmatorul cuprins: „(3) In cazul vehiculelor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat in perioada cat se aflau in afara teritoriului Romdniei, interdictia de a circula pe drumurile publice prevazuta la alin. (1), precum si masurile prevazute la art. 102 alin. (1) pet. 1, art. 112 alin. (1) lit. a) si art. 112 alin. (2) sunt aplicabile dupa 24 de ore de la data intrarii vehiculului in tara. Dovada privind data intrarii vehiculului in tara revine conducatorului vehiculului si se elibereaza, la solicitarea acestuia, la trecerea frontierei de stat.”

Sanctiunea prevazuta de Codul Rutier pentru circulatia pe drumurile publice cu un vehicul caruia i-a expirat valabilitatea ITP include amenda contraventionala prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni si retinerea certificatului de inmatriculare sau de inregistrare.

Proiectul de modificare a Codului Rutier mai prevede pentru romanii din strainatate carora le-a expirat permisul de conducere ca examinarea medicala sa se faca in tarile de rezidenta, iar documentele medicale emise in conditiile legii din aceste state sa fie valabile in Romania fara alte formalitati, cu exceptia asigurarii unei traduceri autorizate in limba romana.

In acest moment, Codul Rutier prevede ca examinarea medicala trebuie sa fie facuta exclusiv la o unitate medicala autorizata din Romania.

"Situatia apare cu atat mai absurda in cazul celor domiciliati sau rezidenti in tari membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European unde, conditiile de examinare medicala pentru permisul de conducere simt similare celor din Romania.
Cu alte cuvinte, acum, un cetatean roman cu domiciliul sau resedinta in strainatate, poate transmite din fara respectiva, prin corespondents postala sau on-line toate documentele necesare obtinerii unui permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa, dar, in prealabil, trebuie sa vina in Romania pentru efectuarea examinarii medicale!", arata initiatorii proiectului.

Potrivit proiectului, la articolul 22 din OUG 195/2002, dupa alineatul (9) se introduce un alineat nou, alin. (10), avand urmatorul cuprins: „(10) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (4), in cazul prevazut la art. 24 alin. (5), cetatenii romani care au domiciliul sau resedinta in state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European pot efectua examinarea medicata in tara de domiciliu sau de resedinta, dupa caz, in unitati medicale autorizate in conditiile stabilite de legile aplicabile in tarile respective, documentele emise de aceste unitati, traduse in limba romana de un traducator autorizat, fiind pe deplin valabile fara alte formalitati.”