Guvernul a aprobat un memorandum pentru digitalizarea serviciului public privind înmatricularea vehiculelor, actul normativ vizând identificarea unor soluții concrete de simplificare a procesului de înmatriculare, precum diminuarea fragmentării acestuia și a interacțiunii directe între cetățeni și principalii actori implicați la momentul actual, creșterea nivelului de încredere în autoritățile publice și realizarea unui serviciu public performant, de calitate.

Astfel, până la finele anului trebuie promovate propuneri de modificare a legislației de nivel primar care să asigure cadrul juridic necesar implementării proiectului de digitalizare a serviciului public privind înmatricularea vehiculelor.

Următoarea etapă – ianuarie-mai 2023 – va cuprinde modificarea legislației secundare aplicabile instituțiilor competente, în acord cu legislația primară, identificarea și dezvoltarea soluțiilor tehnice care să permită realizarea schimbului de informații între instituțiile implicate și dezvoltarea procedurilor și instrumentelor instituționale aplicabile. 

Calendarul prevede ca în luna iunie 2023 să demareze cea de-a doua fază a proiectului, care vizează interconectarea sistemelor informatice și bazelor de date aparținând unor instituții terțe, necesare tranziției complete spre mediul on-line.

Potrivit Memorandumului, aceste acțiuni  vor fi puse în practică de un grup de lucru interministerial, sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului, compus din specialiști din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor și Ministerului Dezvoltării.