In cazul în care un autovehicul este depistat circuland în trafic fara a detine o polita RCA valabila, proprietarul va fi sanctionat cu o amenda cuprinsa între 1.000 şi 2.000 de lei, dar  si cu pedepse suplimentare, precum retinerea certificatului de înmatriculare şi retinerea placutelor cu numerele de înmatriculare, avertizeaza reprezentantii Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR).

 

Amenda pecuniara este prevazuta la art. 64 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania, iar sanctiunile complementare sunt prevazute la art. 112, litera s, precum si la art. 112, alin. 3 din OUG 195/2002 (Codul Rutier).

 

"Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicarii masurii prevazute anterior, politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului, potrivit art. 76, alin. 3 din Codul Rutier", atrage atentia UNTRR.

 

Cadrul legal

 

Reprezentantii Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania aduc la cunoştinta conducatorilor auto ca sanctiunile pentru lipsa asigurarii obligatorii de raspundere  civila (RCA) sunt reglementate de Ordonanta de Urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice, Legea nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurarile şi reasigurarile în Romania şi de Norma 23/2014.

 

I. Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Astfel, potrivit OUG 195/2002, la art. 78, alin. 1, se prevede ca vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animala, care circula pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii.

 

Potrivit alin 2 al aceluiaşi articol, Politia rutiera dispune masura retinerii certificatului de inmatriculare sau inregistrare şi  retragerea placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate in trafic, eliberand dovada fara drept de circulatie. 

 

In continuare, in actul normativ se arata ca daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicarii masurii prevazute la alin. (2), politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului.

 

Art. 112 al OUG 195/2002 prevede ca certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera in situatia in care vehiculul nu este asigurat de raspundere civila in caz de  pagube produse tertilor prin accidente de circulatie. la retinerea certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul o dovada inlocuitoare fara  drept de circulatie, iar odata cu retinerea certificatului de inmatriculare politistul rutier retrage şi placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare.

 

Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare şi placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, cu exceptia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de catre politia rutiera, la prezentarea de catre acesta a dovezii incetarii  motivului pentru care documentul a fost retinut, in conditiile prevazute in regulament.

 

II. Legea nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurarile şi reasigurarile in Romania

 

Potrivit Legii nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurarile şi reasigurarile in Romania, incalcarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare constituie contraventie şi se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei (1.000 RON, n.r.)  la 20.000.000 lei (2.000 RON, n.r.) şi cu retinerea certificatului de inmatriculare a autovehiculului, pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii. 

 

Conform art. 48, persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii/inregistrarii in Romania, precum şi tramvaie au obligatia sa se asigure pentru cazurile de raspundere  civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule in limitele teritoriale de acoperire şi sa mentina valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare.

 

Persoanele care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in afara teritoriului Romaniei se considera asigurate, in conditiile prezentei legi, in una dintre urmatoarele  situatii:

- daca numarul de inmatriculare atesta asigurarea potrivit legii statului in care este  inmatriculat autovehiculul sau acordurilor internationale de asigurare valabile in Romania;

- daca poseda documente internationale de asigurare valabile in Romania.

 

Fac exceptie de la aceste dispozitii persoanele fizice si juridice, pe timpul utilizarii autovehiculelor pentru cursele de intreceri, raliuri sau antrenamente, care se pot asigura facultativ pentru astfel de riscuri.

 

De retinut este faptul ca  art. 48 din Legea 136/1995 este reglementat si prin Norma nr. 23 din 6 noiembrie 2014, care la art. 19, prevede ca

asigurarea obligatorie RCA se incheie pe perioada determinata astfel:

- pentru vehiculele inmatriculate ori inregistrate in Romania, anual ori semestrial, dupa caz;

- pentru vehiculele pentru care se solicita asigurarea in vederea inmatricularii/inregistrarii permanente in Romania, anual ori semestrial, dupa caz, daca proprietarul face dovada inregistrarii fiscale a vehiculului respectiv pe numele sau;

- pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in alte state membre, pentru care se solicita asigurarea in vederea importului in Romania, pe o perioada de maximum 30 de zile de la data dobandirii proprietatii, dovedita cu documente justificative;

- pentru vehiculele care se inmatriculeaza temporar dupa cum urmeaza: (i) pentru vehiculele de provenienta straina care beneficiaza de regimul vamal de admitere temporara, anual ori semestrial, in perioada inmatricularii temporare, daca proprietarul face dovada inregistrarii fiscale a vehiculului respectiv pe numele sau, mai putin in situatiile in care vehiculul este exceptat de la plata acestor taxe; (ii) pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioada de maximum 30 de zile;

- pentru vehiculele care se autorizeaza provizoriu pentru circulatie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile;

- pe perioada autorizatiei de circulatie pentru probe, anual.

 

III. Norma 23/2014

 

Printre prevederile actului normativ se numara şi  stabilirea raspunderii in cazul cuplului tractor-remorca/semiremorca.

 

Astfel, la art. 33 se prevede ca asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente a remorcilor/semiremorcilor are acoperire doar daca acestea nu sunt ataşate unui vehicul tractor.

 

In cazul in care evenimentul se produce in timp ce remorca/semiremorca este ataşata vehiculului tractor, raspunderea apartine vehiculului tractor.

 

Asiguratorul vehiculului tractor are obligatia de a despagubi partea prejudiciata, avand totuşi posibilitatea exercitarii dreptului de regres asupra asiguratorului remorcii/semiremorcii, in cazul in care poate dovedi ca dauna s-a produs ca urmare a unei defectiuni tehnice a remorcii/semiremorcii, care nu putea fi observata de catre conducatorul auto.

 

In cazul in care evenimentul se produce in timp ce remorca/semiremorca este ataşata vehiculului tractor, despagubirea va fi suportata, in functie de situatiile mai jos prezentate, de catre:

- asiguratorul vehiculului tractor, in situatia in care vehiculul tractor este identificat şi asigurat, indiferent daca remorca/semiremorca este sau nu este identificata ori asigurata;

- Asociatia "Fondul de protectie a victimelor strazii" sau biroul national al statului in care vehiculul tractor stationeaza in mod obişnuit, pentru vehicule inmatriculate in alte state, in situatia in care vehiculul tractor este identificat şi neasigurat, indiferent daca remorca/semiremorca este sau nu este identificata ori asigurata;

- asiguratorul remorcii/semiremorcii, in situatia in care vehiculul tractor este neidentificat, iar remorca/semiremorca este identificata şi asigurata; dupa plata despagubirii,

asiguratorul remorcii/semiremorcii are drept de regres impotriva persoanei vinovate de producerea accidentului şi, dupa caz, impotriva asiguratorului vehiculului tractor, daca aceştia vor fi identificati ulterior;

- Asociatia "Fondul de protectie a victimelor strazii", in situatia in care vehiculul tractor este neidentificat, iar remorca/semiremorca este identificata şi neasigurata.