Ministerul Economiei a lansat Programul national multianual de microindustrializare, care finanteaza implementarea celor mai bune planuri de investitii si planuri de afaceri. Printre activitatile eligibile pentru finantare se numara si achizitia autoutilitarelor din categoria N.

Pentru acest an, bugetul alocat este de 60,9 milioane lei (13,5 milioane de euro).

Obiectivul Programului national multianual de microindustrializare este sustinerea investitiilor în sectoarele de productie eligibile, cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM-urilor din aceste sectoare. Prin implementarea acestuia, 244 de beneficiari vor primi în 2016 ajutor de minimis.

"Programul de microindustrializare este unul dintre cele mai asteptate proiecte guvernamentale de catre antreprenori. Noutatea din acest an pentru firmele românesti consta în valoarea mai mare a ajutorului financiar acordat. Acest program national sprijina fabricile de dimensiuni mici si medii si va genera valoare adaugata în economie”, a explicat secretarul de stat în Ministerul Economiei, Claudiu Vrînceanu.

Acesta este cel de-al patrulea program national, din cele zece pe care Ministerul Economiei le implementeaza anul acesta. 

Printre activitatile eligibile se numara si cheltuielile cu achizitia autoutilitarelor din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G,  conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, exceptând  vehiculele de transport rutier de marfuri în contul tertilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri în numele tertilor sau contra cost. 

În categoria N sunt incluse autovehiculele care au cel putin patru roti, concepute si construite pentru transportul de marfuri:

  • Categoria N1 – vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri cu o masa maxima care nu depaseste 3,5 t.
  • Categoria N2 – vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri avand o masa maxima care depaseste 3,5 t, dar nu depaseste 12 t.
  • Categoria N3 – vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri avand o masa maxima ce depaseste 12 t.

Valoarea maxima a finantarii pentru aceasta activitate este de 250.000 de lei.

Documentele justificative necesare care vor trebui sa însoteasca formularul de decont sunt:

  • Certificatul de garantie, original;
  • Factura fiscala detaliata, pe componente si preturi, original;
  • Instrumente de plata (ordine de plata/ chitanta / cotor fila CEC/ foaie de varsamânt/bilet la ordin trecut prin banca/dispozitii de plata externe în cazul importurilor,traduse în limba româna si legalizate), original, dupa caz;
  • Copie certificata  dupa extrasul de cont;
  • Copie certificata de pe fisa activului achizitionat cu codul de clasificare al acestuia si modul de calcul al amortizarii, dupa caz.
  • Cartea de identitate a mijlocului de transport din care sa reiasa tipul (autoutilitara, etc).

Proiectele planurilor de investitii si cele ale planurilor de afaceri se depun online de catre aplicanti pe site-ul www.aippimm.ro.