Desi efectuarea de ore suplimentare de catre angajati, inclusiv soferi, nu este interzisa de Codul muncii, acest tip de activitate este permis doar în anumite conditii restrictive, atat din punct de vedere al duratei, cat si din punctul de vedere al modalitatii de plata.

 

De asemenea, munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlaturarii consecintelor unui accident.

 

Atentie, însa. Angajatii cu un contract de munca cu timp partial nu pot presta munca suplimentara. 

 

Potrivit Codului Muncii, angajatorul nu are dreptul de a alege intre a compensa in timp liber sau a plati orele suplimentare, ci mai intai incearca o compensare cu timp liber si doar daca aceasta abordare nu este posibila, atunci poate remunera in bani numarul de ore suplimentare.

 

Regula generala conform art. 122 din Codul Muncii arata ca orele suplimentare se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acestora. Orele libere acordate in acest mod se vor plati de catre angajator cu acelasi cuantum ca si orele lucrate in regim normal. In perioadele de reducere a activitatii, angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate ore suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni.

 

Doar in situatia in care aceasta compensare nu este posibila, in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita prin adaugarea unui spor la salariu, corespunzator duratei orelor suplimentare. Astfel, orele suplimentare se vor plati de catre angajator cu un spor de minimum 75% din salariul de baza. Sporul pentru ore suplimentare este stabilit prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca al companiei/ramurei, dupa caz sau in contractul individual de munca al angajatului. Acesta nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza, conform articolului 123, alin. 2 din Codul muncii.

 

Astfel valoarea finala cu care se va plati o ora suplimentara va fi de minim 175% din salariul de baza.

 

Daca aceasta ora suplimentara este efectuata intr-o zi considerata a fi sarbatoare legala, atunci angajatorul este obligat sa plateasca si sporul aferent orelor lucrate in zile de sarbatori legale si anume 100%. La final, o astfel de ora va fi platita cu un minim de 275% din salariul de baza.

 

In mod concret, in oricare dintre situatii, angajatul are dreptul la o recompensare dubla a orelor suplimentare chiar daca aceasta poate avea doua forme:

  1. Ore libere + plata aferenta acestora - In acest caz angajatul va beneficia de un numar de ore libere egale cu numarul orelor prestate suplimentar. Aceste ore ii vor fi platite in mod egal cu orele muncite din luna, chiar daca el nu le munceste efectiv. Astfel, angajatul va avea o norma redusa de lucru pentru luna respectiva, insa remunerata in bani in mod egal cu o norma normala de lucru.
  2. Plata orelor efectuate + plata sporului aferent - Orele suplimentare sunt platite in primul rand in mod normal, cu 100% din salariul de baza. La aceasta valoare se adauga si cea a sporului minim de 75% prevazut pentru a remunera acest tip de ore. Astfel, acest tip de ore vor fi platite cu minim 175% din salariul de baza orar.