Ministerul Finantelor a modificat modul de justificare a scutirilor de TVA in transportul intracomunitar, consultantii fiscali fiind de parere ca astfel procedurile au fost aliniate normelor europene.

Potrivit Ordinului de modificare si completare a Ordinului 103/2016, justificarea transportului intracomunitar in vederea aplicarii scutirii de TVA pentru livrari intra-UE se va realiza prin indeplinirea prevederilor europene de la art. 45a din Regulamentul UE 282/2011, adica prin prezentarea a doua documente non-contradictorii, emise de doua parti independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si cumparator. in cazul transporturilor asigurate de
cumparator, declaratia pe propria raspundere a acestuia, ca bunurile au ajuns in statul membru de destinatie, este de asemenea necesara.

In cazul situatiilor neacoperite de Regulamentul UE, cum ar fi utilizarea unui transportator afiliat, ori realizarea transportului cu mijloace proprii, justificarea transportului intracomunitar in vederea aplicarii scutirii de TVA se va realiza pe baza legislatiei nationale prin:
1. Un document direct legat de transport: CMR semnat sau o scrisoare de trasura semnata, un conosament, documentul specific de transport aerian de marfuri (Air Waybill);
2. Un document suplimentar ales dintre: o polita de asigurare, documente bancare care sa ateste plata pentru expediere sau transport, documente oficiale eliberate de o autoritate publica (notariat) sau de catre un depozitar, altul decat cumparatorul, care sa ateste sosirea bunurilor in statul membru de destinatie, declaratia cumparatorului care atesta ca bunurile au fost transportate in statul membru de destinatie.

Spre deosebire de proiectul initial, textul de lege publicat elimina obligativitatea detinerii a trei documente distincte pentru justificarea transportului bunurilor, ci permite justificarea transportului cu doua documente distincte, dintre care unul poate fi declaratia cumparatorului.

Prioritatea reglementarilor europene pentru justificarea scutirii de TVA este astfel clarificata de autoritatile romane, iar pentru cazurile neacoperite la nivel european s-au implementat reguli
nationale.

Definitia exportatorului din perspectiva TVA

Definitia exportatorului din perspectiva TVA include si persoana care transporta bunuri in afara Uniunii Europene, in lipsa unei tranzactii comerciale (ex. situatii de transfer de bunuri proprii in afara UE).

Alinierea regulilor cu prevederile vamale

Documentele necesare pentru justificarea scutirii de TVA la exporturi, mai exact factura si declaratia vamala de export, se completeaza/inlocuiesc cu:

  • in cazul produselor accizabile deplasate in regim suspensiv de accize utilizand EMCS, prin raportul de export prin care se atesta faptul ca bunurile au parasit teritoriul UE (in locul
  • declaratiei vamale de export);
  • in cazul in care furnizorul nu este stabilit in Uniunea Europeana si nu poate avea calitatea de exportator din punct de vedere vamal, acesta va putea justifica scutirea de TVA daca
  • datele sale de identificare si ale facturii aferente exportului sunt mentionate in caseta 44 a declaratie vamale de export;
  • in cazul in care furnizorul este stabilit in Uniunea Europeana, insa nu are calitatea de exportator din punct de vedere vamal, acesta va putea justifica scutirea de TVA daca detine declaratia vamala de export, unde datele sale de identificare si ale facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate in afara Uniunii sunt mentionate in caseta 44 a declaratiei.

In lipsa declaratiei vamale de export, iesirea efectiva a bunurilor de pe teritoriul UE poate fi dovedita si prin alte mijloace de proba (in linie cu decizia CJUE in cauza C-275/18 Milan Vins).

Clarificarea aplicabilitatii altor scutiri de TVA

Totodata, Ordinul de modificare si completare a Ordinului 103/2016 prevede si anumite clarificari pentru aplicarea altor scutiri de TVA menite sa asigure alinierea cu deciziile CJUE in spete similare.

Astfel, pentru justificarea scutirii de taxa pentru prelucrarea bunurilor mobile corporale achizitionate din Romania sau din alte state membre ori importate in vederea prelucrarii in Romania, se introduce obligatia detinerii documentului din care sa rezulte ca bunurile prelucrate au fost transportate in afara UE (in plus fata de celelalte documente necesare, contractul incheiat cu clientul si factura pentru serviciile de prelucrare).

Prestarile de servicii, inclusiv transportul si cele accesorii transportului, legate direct de exportul de bunuri si care pot beneficia de scutire de TVA sunt doar cele care contribuie la realizarea efectiva a exportului si care sunt furnizate direct exportatorului ori destinatarului bunurilor exportate (in linie cu decizia CJUE in cauza C-288/16 LC IK).

Se mentioneaza ca platformele utilizate preponderent in pozitie imobila pentru explorarea/exploatarea zacamintelor de hidrocarburi nu sunt nave atribuite navigatiei in largul marii, neputand beneficia de scutire de TVA (in linie cu decizia CJUE in cauza C-291/18 GSP).

Se mentioneaza ca scutirea de TVA aplicabila serviciilor de incarcare/descarcare pe/de pe o nava atribuita navigatiei in largul marii se aplica pe intreg lantul de prestare (in linie cu decizia CJUE in cauza C-33/16 A Oy).

Se modifica de asemenea modalitatea de determinare a perioadei analizate pentru a determina daca o nava este efectiv si preponderent utilizata pentru navigatie in largul marii prin raportare la ultimii cel mult 5 ani, indiferent de proprietarul navei.

Se mentioneaza ca scutirea de TVA pentru livrarea de aeronave este aplicabila si in cazul livrarii catre un operator economic, care nu este el insusi companie aeriana, dar care face aceasta achizitie in scopul utilizarii exclusive de catre o astfel de companie, de exemplu in cadrul unei operatiuni de leasing.

Termen prelungit

Termenul pentru prezentarea documentelor in scopul justificarii scutirilor de TVA a fost extins de la 90 pana la 150 de zile calendaristice de la data la care intervine faptul generator (in general, data livrarii /prestarii).