Societatile mici si mijlocii infiintate de cel mult doi ani vor primi o finantare nerambursabila de pana la 120.000 de lei (26.000 de euro), pentru investitii, prin programul START 2016. Printre activele ce pot fi achizitionate se numara si vehiculele pentru  transportul de marfuri.

 

Potrivit proiectului procedurii de implementare, aflat in dezbatere publica pe site-ul Directiei Politici Antreprenoriale din cadrul Ministerului Economiei, finantarea se acorda pentru autoutilitarele din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G si a vehiculelor pentru societatile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost.

 

In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza acest ajutor pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o districtie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis.

 

In categoria N sunt incluse autovehiculele cu cel putin patru roti, concepute si construite pentru transportul de marfuri:

- Categoria N1 - vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri cu o masa maxima care nu depaseste 3,5 tone;

- Categoria N2 - vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri avand o masa maxima care depaseste 3,5 tone, dar nu depaseste 12 tone;

- Categoria N3 - vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri avand o masa maxima ce depaseste 12 tone.

 

Bugetul total alocat Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START 2016 este de 17 milioane de lei, iar Guvernul estimeaza ca, prin implementarea acestei scheme, cel putin 141 de beneficiari  vor primi  ajutor de minimis.

 

Printre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca societatile pentru a fi eligibile metionam:

- nu au beneficiat de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori si nu au asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari/administratori in cadrul altor societati beneficiare de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori;

- au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri;

- au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei;

- nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;

- solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa acest program; nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica si 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost;

- nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii.

 

Prin Programul Start se finanteaza implementarea Planurilor de Afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in urmatoarele conditii:

- Alocatie Financiara Nerambursabila - maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar;

- Contributie proprie - minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

 

In cazul activelor achizitionate, ajutorul financiar va fi acordat numai daca acestea sunt noi si puse in functiune cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile. In caz contrar, ajutorul financiar nu se acorda.

 

Nici pentru aceasta schema nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second-hand si care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.

 

Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de afaceri in vederea obtinerii finantarii se fac on-line, pe site-ul www.aippimm.ro.