Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat pe 9 februarie 2016 doua proiecte de norma emise in aplicarea Legii nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor.

 

Proiectele vor fi publicate pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile.

 

Astfel, a fost aprobat proiectul de modificare a Normei nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii prin accidente de vehicule, ca urmare a integrarii propunerilor rezultate din procesul de consultare publica.

 

Au fost abrogate art.3, pct. c) si art.4, pct. c) care stipulau obligatia asiguratorului de a fi reprezentat in fiecare judet, prin unitati teritoriale, fiind instituita insa prevederea de a avea un reprezentant (personal specializat propriu sau mandatat) care efectueaza activitate de constatare si lichidare a daunelor pe intreg teritoriul Romaniei.

 

La art.39 se introduce o noua prevedere, potrivit careia asiguratorul are obligatia de a efectua constatarea pagubelor in termen de maximum 5 zile lucratoare de la notificarea asiguratorului de catre persoana pagubita.

 

Consiliul ASF a aprobat efectuarea de catre un auditor financiar a evaluarii activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale societatii Carpatica Asig S.A., conform prevederilor Legii nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor. Atat procedura de selectie, cat si contractarea auditorului vor fi realizate de catre societatea de asigurare, conform dispozițiilor Normei nr. 6/2016.

 

A fost aprobata majorarea capitalului social pentru 3 brokeri, precum si retragerea autorizatiei de functionare in cazul a 12 brokeri care nu au facut demersurile necesare de incadrare in cerintele minime de capital, conform obligatiilor legale.