Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti va organiza in luna august o licitatie pentru achizitionarea politelor RCA destinate autovehiculelor si motocicletelor din parcul auto propriu.

Potrivit anuntului de participare publicat pe platforma SICAP, acordul-cadru, cu o durata de 24 de luni, va avea o valoare estimata de 2,05 milioane de lei fara TVA. Vor fi achizi?ionate minimum 140 de polite si maximum 3.792 de polite.

Cuantumul garantiei pentru participarea la licitatie este de 10.252,68 lei.

In criteriul de atribuire a contractului, pretul are o pondere de 90%, iar valoarea limitei maxime de despagubire pentru pagube materiale, de 10%.

In cazul in care se constata ca exista oferte cu punctaje egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin transmiterea, prin intermediul SEAP, a unor propuneri financiare imbunatatite

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 27 august 2020.