logo

Arata reclama Banner Mare Banner Mare


Sunteți de acord cu negocierea unei soluții legislative de compromis între Estul si Vestul UE privind transporturile rutiere?

UNTRR, alături de alte asociații profesionale din Estul UE, analizează posibilitatea identificării unor soluții de compromis cu Statele din Vestul UE privind legislația comunitară și națională aplicabilă transporturilor rutiere.

Anul acesta, revizuirea pachetelor legislative europene – pachetul rutier (Regulamentele de acces la piață și la profesie 1071,1072, 1073/2009 și R 561/2006 privind timpii de conducere și de odihnă) și pachetul privind mobilitatea forței de muncă (Directiva detașării lucrătorilor 96/71/EC) urmărește clarificarea legislației europene aplicabile transporturilor rutiere internaționale, în condițiile escaladării protecționismului național al Statelor din Vestul UE împotriva transportatorilor estici – situație  care a condus la polarizarea Est-Vest a sectorului european al transporturilor rutiere:

·     Conform pozițiilor exprimate de UNTRR și asociațiilor din Estul UE, actualul proces legislativ european ar trebui să conducă la anularea aplicării Directivei detașării și legilor protecționiste ale salariilor minime din MiLoG-Germania, Macron-Franța, LSD-BG Austria, Distacco transnazionale- Italia în sectorul transporturilor rutiere.

·     Conform poziției clar exprimate de țările din Vestul UE, procesul legislativ european trebuie să conducă la aplicarea la nivel UE a principului “plată egală pentru muncă egală în același loc”, deci a salariilor naționale aferente diferitelor categorii de șoferi profesioniști conform contractelor  negociate la nivel de ramură în fiecare Stat Membru UE – peste nivelul salariilor minime naționale!

În acest context european complex, unele asociații din Estul UE (Cehia), precum și din țări periferice UE (Spania) au propus o soluție legislativă de compromis privind regulile europene aplicabile transporturilor internaționale, care să fie acceptabile pentru Est și Vest, respectiv:

·     Statele Vestice să accepte excluderea transporturilor rutiere din cadrul de aplicare al Directivei detașării lucrătorilor (și legilor naționale ale salariului minim)

·     Statele Estice să accepte introducerea obligației legale de întoarcere acasă a vehiculelor și șoferilor, alături de o derogare care le-ar permite șoferilor posibilitatea creșterii săptămânii de condus a șoferilor până la 12 zile consecutive (similar transportului de persoane).

Consultare UNTRR privind impactul acestui pachet de soluții legislative de compromis:

SOLUȚIA

IMPACT

OBSERVAȚII

 

 

 

1. Excluderea șoferilor din cadrul de aplicare al Directivei detașării și legilor salariului minim

 POZITIV

Această soluție ar conduce la anularea aplicării legilor salariului minim MiLoG-Germania, Macron-Franța, LSD-BG Austria, Distacco transnazionale- Italia în domeniul transporturilor internaționale și cabotajului

2.Întoarcerea acasă a vehiculelor și șoferilor

NEGATIV

Cf. Codului Muncii din RO, delegarea șoferilor are o durată de max. 60 de zile – deci implică o posibilă “întoarcere acasă” la 8 săptămâni

3.O perioadă de repaus săptămânal normală este permisă în vehicul

Negativ(?)

Corelat cu soluția 2 – se propune reglementarea întoarcerii acasă a șoferilor la 4 săptămâni

 

Totuși, această propunere poate avea și un impact pozitiv, față de restricționarea totală  a efectuării repaosului săptămânal normal în cabină – adoptată sau în curs de adoptare în unele State Vestice

4.Derogarea celor 12 zile de condus consecutive aplicabilă și în cazul șoferilor de transport marfă (similar celei existente pentru șoferii de transport persoane)

Pozitiv(?)

Această propunere aparține transportatorilor din țările periferice și este corelată cu soluția 2. –întoarcerea acasă a șoferilor

UNTRR solicită opinia transportatorilor români privind negocierea acestui pachet legislativ de compromis cu țările din Vestul UE.

Vă rugăm să ne transmiteți dacă susțineți soluția propusă sau dacă propuneți alte soluții.

Persoană de contact: roxana.ilie@untrr.ro